Tag: Ран Босилек

Рак и маймуна (приказка)

Рак и маймуна (приказка)

От Ран Босилек Имало едно време един рак. Той живеел във влажна пещера. Един ден ракът излязъл да се поразходи. По пътя видял разсипан ориз. Ракът го събрал и го пренесъл в пещерата. Наблизо живеела една маймуна. Тя видяла рака, че пренася ориза. Отишла в пещерата. — Слушай, Рачо — рекла тя, — аз имам […]

Галена Богданка (приказка)

Галена Богданка (приказка)

от Ран Босилек В едно село расла хубава мома Богданка. Тя била едничка на баща и майка. Била много галена. Майка й шетала из къщи, чистела, готвела. Богданка само ходела насам-нататък, нищо не похващала. Почнали да идат оттук-оттам да я искат за снаха. Майка й на всички казвала: — Наша Богданка не е научена да […]

Задави се Меца (от Ран Босилек)

Задави се Меца (от Ран Босилек)

Както Меца яла, в тясното й гърло крива кост се спряла. Ревнала Мецана: — Тичайте! Умирам, братя и сестрици! Дошъл Кумчо Вълчо. — Какво ти е, Мецо? — Лошо, Вълчо, лошо! В гърлото ми тука една кост се спряла… — Не плаши се, сестро! Туй често се случва. Бързичко си яла. — Ти брат, ти […]

Косе-Босе (приказка)

Косе-Босе (приказка)

Ран Босилек Направило си Косенцето Босенцето гнезденце. Снесло си яйчица. Дошла Кума Лиса под гнездото и рекла: — Косе Босе, дай ми едно яйчице! Дойдоха ми тате и мама на гости. Ще им сваря чорбица. Косенцето й дало едно яйчице. На другия ден пак дошла Кума Лиса и рекла: — Косе Босе, дай ми яйчице. […]

Бива ли така?

Бива ли така?

Ран Босилек Я кажи ми, птичко, ти ли казваш всичко, що тряба, не тряба, на мама и баба? Ти ли ме издаваш, татко да се мръщи? Ти ли ми създаваш ядовете в къщи? Ах, така ли бива? Птичко, помисли си! Ти по-малко ли си от мен пакостлива! И в праха се ровиш, и малини зобиш, […]

Бърза помощ (от Ран Босилек)

Бърза помощ (от Ран Босилек)

Задавил се Петлю с бобено зърно. Кокошката тича вода да намери. Стига до реката. — Рекичке-сестричке, дай малко водица, че Петлю умира! — Ще ти дам водица — отвръща реката, — ала донеси ми листец от липата! Кокошката тича право при липата. — Липичке-сестричке, дай едно листенце, че Петлю умира! — Ще ти дам листенце […]

Ей, че го каза (приказка)

Ей, че го каза (приказка)

от Ран Босилек Един селянин хванал една кокошка на съседа си. Сготвил я и я изял. Съседът се оплакал на кмета. Помолил го да повика селянина и да го попита дали не е заклал той кокошката. Селянинът видял, че съседът му ходил при кмета. Помислил, че ще го хванат. Затова отишъл при един умник, да […]

Жабчо и Охльо Бохльо (приказка)

Жабчо и Охльо Бохльо (приказка)

от Ран Босилек Тръгнал Жабчо на разходка със моторна спортна лодка. Трака-трака-трака-трака — карал той край ракитака. Леко диша въздух пресен и подхваща бодра песен: Ветрец вее — ква-ква-квак! Ех, че хубав слънчев бряг! Ква-ква-ква-квак-ква-ква-квак! Здрав и весел днес съм пак. Стигнал Жабчо в ракитака и моторът спрял да трака. Жабчо скочил на брега. Пешком […]

Патиланска мода (приказка)

Патиланска мода (приказка)

(Патиланско царство от Ран Босилек) Драги ми Смехурко, Да ти се похваля. Нов занаят зная, със машинка стрижа. Никак се не мая. Докато си баба шапката премери, аз остригах мойте славни патиланци и черното яре на съседа Байо. Ти ще се почудиш, как съм се научил и, главно, машинка отде съм получил. Свидливичка пада баба […]

Слънце и месец (приказка)

Слънце и месец (приказка)

приказка от Ран Босилек В едно царство имало закон да се не палят вечер свещи. Тоя закон не се спазвал само в една къща, дето живеели три сестри. Една вечер царят, като ходел по обиколка, видял, че в тази къща гори свещ. Той спрял до прозореца и чул какво си приказват сестрите. — Да ще […]

Бърза работа (приказка)

Бърза работа (приказка)

от Ран Босилек На Гергьовден рано-рано тръгнал Ежко из гората. Поотбил се у Лисини. — Как си, Лиске? — Зле съм, Ежко. — Какво ти е? — От три деня болна лежа. Гърлото ми пресъхнало. Моля ти се, Ежко Бежко, иди донеси водица! Вземи писания бъкел! Ала скоричко върни се, че от жажда си умирам! […]

Двеста и двайсет хитрини

Двеста и двайсет хитрини

от Ран Босилек Сдругарили се Кума Лиса и Ежко Бежко. Дето Ежко, там и Лиса, дето Лиса, там и Ежко. Все заедно ходели. Един ден Лиса рекла: — Хайде, Ежко, на лозе! — Хайде, Лиске. Ами пъдарят? — Их, и ти! Много се плашиш. Аз съм с тебе! Двеста и двайсет хитрини зная. А ти, […]

Братче и сестрица

Братче и сестрица

от Ран Босилек Изгубили се братче и сестриче в гъста гора. Вървели, вървели, братчето видяло изворче и рекло: — Ще пия вода. — Не бива! — спряло го сестричето. — От нея мечка е пила. Ако сръбнеш, ще станеш мечка. Като повървели още малко, братчето пак рекло: — Много съм жаден. Ще сръбна от това […]

Денят на патиланците

Денят на патиланците

(Патиланци – Ран Босилек) Драги ми Смехурко, От черква се върна баба Цоцолана. Моята дружина пред нея застана. — Какво ново, бабо? — Деня на детето днес цял свят празнува. Навсякъде днеска децата царуват! Днеска няма глъчка! Днеска всичко може! — Кой златар ти, бабо, позлати устата? — провикна се Данчо. — Ти ли си, […]

Готованко

Готованко

от Ран Босилек Лозари тръгнали на лозе. Минали край коса. Извикали му: — Хайде, Косе, да режем лозята! — Не мога — рекъл косът, — сега си вия гняздото. Дошло време за копан. Тръгнали копачи и пак подканили коса: — Ще дойдеш ли, Косе, да копаем лозята? — Не мога, братчета, да дойда. Сега си […]

Момче и вятър (аудио-приказка)

Момче и вятър (аудио-приказка)

Автор: Ран Босилек

Чудната кутийка

Чудната кутийка

Ран Босилек Имало едно време една бедна вдовица. Тя си имала едно-едничко момченце. Разболяла се вдовицата. Тръгнало момчето да работи, та да прехранва болната си майка. Една вечер момчето се връщало от работа. По пътя застигнало деца. Децата биели кученце. — Защо биете кучето? — попитало момчето. — Защото ни се бие! — отвърнали децата. […]

Котаран – приказка от Ран Босилек

Котаран – приказка от Ран Босилек

Една сутрин Зайо Байо срещнал Лиса сред гората. — Кума Лиске — рекъл Зайо, — иска ми се да подойда тия дни при теб на гости. — Не ти трябва, Зайо Байо! Котаран при мен живее. Какъвто е лош и страшен — къс по-къс ще те раздърпа! Уплашил се Зайо Байо. Кого видял, кого срещнал […]

Баба и внуче

Баба и внуче

Приказка от Ран Босилек Има си баба внученце. Мъничко, ала хитричко. Ядат му се ябълки. Но кошницата високо. — Бабо, била ли си мъничка? — Била съм, бабиното. Който не е бил мъничек, не може да остарее. — По-добре да не си била малка, че да не остаряваш. — Ех, де да съм знаела, бабиното. […]