Tag: СОП

Какви права имат децата със специални образователни потребности

Какви права имат децата със специални образователни потребности

Детето ми има нужда от специални грижи и внимание. То е родено с увреждане. Моя отговорност е да му осигуря всичко, от което има нужда. Какво трябва да знам за децата със специални образователни потребности, каквото е моето? Какви са правата му и възможностите за неговото обучение? Кои са децата със специални образователни потребности (СОП)? […]

Съвети за родители на деца със специални нужди

Съвети за родители на деца със специални нужди

Обичайно у нас, а оказва се и в чужбина, родителите на деца със специални нужди имат конфликти с учебните заведения, които децата им посещават. Това най-често се случва, когато образователните програми не покриват техните очаквания. За успешното управление на подобни конфликти, родителите трябва да са предварително подготвени, да умеят да владеят емоциите си и да се […]

„Трудните родители“

„Трудните родители“

Част от предизвикателствата пред учителите и специалистите, които работят с деца със специални образователни потребности, е трудността, която понякога срещат в общуването си с родителите на тези деца. Причините за тази понякога много трудна комуникация, разбира се, могат да бъдат много и различни, външни и много лични вътрешни. Тези причини съвсем не се дължат само […]

Децата със СОП и с хронични заболявания ще се състезават за място в детската градина с останалите

Децата със СОП и с хронични заболявания ще се състезават за място в детската градина с останалите

Децата с хронични заболявания вече няма да влизат по втория начин – с решение на директора, а ще участват в общото класиране при кандидатстване в детските градини. Дотук се стигна, след като родители обвиниха над 100 детски градини в София, че допускат свръхприем на деца по документи, според които са хронично болни. В момента промените […]

В един клас ще могат да учат повече от три деца със специални потребности

В един клас ще могат да учат повече от три деца със специални потребности

По три деца със заболявания и специални образователни потребности могат да се обучават в един клас, или повече по преценка на екипа от специалисти, които осигуряват грижи за тях. Това правило, съобщава в. „Сега“, беше прието на второ четене в законопроекта за изцяло новия закон за училищното и предучилищното образование, който вече половин година се […]