Закриха и последните домове за деца с увреждания у нас

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo
deca-izvun-instituciite

Със закриването на Дома за деца с умствена изостаналост в с. Илаков рът, община Елена, вече всички специализирани институции за деца с увреждания в България са закрити.

В изпълнение на приетата през 2010 г. Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и План за действие към нея, са закрити всичките 25 институции от този тип, като процесът бе съчетан с различен подход за работа с децата с увреждания, насочен към развитието на техния индивидуален потенциал.

Успоредно със закриването на домовете, се осъществи качествена промяна в средата за живеене чрез новите резидентни услуги. По проект „Детство за всички“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г.“, бяха разкрити 154 услуги в общността, предназначени за ползване от 2099 деца с умствена изостаналост.

Успешният резултат на деинституционализацията на децата с увреждания е благодарение на ефективното партньорство между държавата, общините и неправителствения сектор, пише в сайта на Министерството на труда и социалната политика.

източник: mlsp.government.bg

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,253 преглеждания

Comments are closed.