Три етапа от живота на синовете, които не са за изпускане

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

sinove

Често родителите на момчета следват правилото, че от първите дни от живот на детето им, то трябва да бъде възпитавано като мъж. Най-устойчивата традиция учи, че момчетата не плачат. За радост обаче има и такива, които се опитват да наложат идеята, че няма нищо лошо в това, едно момче да бъде чувствителен човек. Възпитанието на момчетата понякога е истинска битка. На първо място между двамата родители, но и между всички роднини, пряко или косвено свързани с тази задача.

За добро или лошо светът, в който живеем се развива с шеметна бързина и традициите не са това, което са били преди 20, 30 или 40 години. Ролята на мъжете в обществото е различна и това дава пряко отражение върху възпитанието и образованието на повечето момчета.

Австралийският психолог Стив Бидълф твърди, че съвременното общество е загубило основните си особености по отношение на възпитанието на момчетата. Това, до голяма степен усложнява задачата на родителите, които искат да възпитат щастливи и уверени синове. Стив Бидълф е убеден, че светът се нуждае от положително настроени и свободомислещи хора, а не от роботи, готови само за работа или за война. В книгата си „Как се възпитават момчета?“ Стив Бидълф споделя разбирането си за тревогите на родителите, на които предстои да възпитават и обучават синове.

Момчетата са упорити, своенравни и впечатлителни. Те могат да тръгнат по всеки път, който им се изпречи и да станат добри или лоши. Психологът обаче е сигурен, че ключът към правилното възпитание на синовете е разбирането на тяхната природа.

Според Стив Бидълф основните етапи в развитието на момчетата са три.

Момчетата не израстват без сътресения и перипетии. Възпитанието и отглеждането не са само тревогите за това дали малкото момче е здравословно нахранено и облечено в чисти дрешки. За да израсте отговорен и уверен младеж, всяко момче е необходимо да бъде възпитавано търпеливо и с внимание.

През различните периоди от неговия живот момчетата преминават през различни настроения и фази на развитие и от особена важност е какво точно трябва да се изисква и очаква в отговор от детето и кога.

Трите основни етапа на израстването на момчетата са универсални и се оказва, че съществуват независимо от времето и социалните условия.

Първият етап обхваща периода от раждането до шестата година. Това е възрастта, през която момчето е най-тясно свързано с майката. Това е времето на „нейното“ момче, въпреки че бащата също има огромна роля през този период. В този период е много важно малкото момче да получи достатъчно любов и усещане за сигурност. Именно от нея то ще черпи сили и увереност цял живот.

Вторият етап обхваща периода от шест до четиринадесет годишна възраст. Това е  периодът, през който момчето формира своите собствени вътрешни чувства. То осъзнава своята момчешка същност и се опитва да учи, следвайки съзнателно примери от живота на своя баща.  Майката продължава да е много близък приятел и душеприказчик, а светът се превръща в едно много по-интересно и вълнуващо място. Целта на възпитанието в този период е детето да трупа знания и да развива способностите си, като не се пренебрегва развитието на качества като доброта и откритост, които да  подпомогнат развитието на хармонична личност. Именно през този период от живота си всяко момче има шанса да развие чувствата си, да се научи да се радва и да осъзнае привилегията от това, че е родено момче.

Третият етап продължава от четиринадесет години до зряла възраст. През тези години от особена важност е момчетата да контактуват с бащите си активно, както и с други възрастни мъже, така че да бъдат готови да приемат всички предизвикателства в живота си в бъдеще. Майките постепенно остават на заден план. Приятелствата придобиват още по-голяма тежест. В този период момчетата развиват чувството си за отговорност, придобиват самочувствие и самостоятелност. През този период не бива да се преустановява връзката с родителите, дори напротив, най-добре е те, по възможност, да вземат активно участие в живота на сина си.

Основните критерии за добро възпитание през всички периоди от развитието на момчетата е да се култивира чувството за сигурност и честност.

От всичко казано до тук става ясно, че бащите на момчетата на възраст от шест до четиринадесет години не бива да са прекалено отдадени на професията си, защото това би било в ущърб на синовете им, макар повечето съвременни татковци да са именно работохолици.

Справедливо е да се каже, че много проблеми – особено тези, свързани с поведението на момчетата, тяхната липса на мотивация в училище, а след това и проблеми със закона във връзка с някои провинения, произтичат от факта, че много от родителите не знаят за тези три етапа на развитие на момчетата и никой не им предоставя необходимата подкрепа навреме.

Първите седем

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

28,713 преглеждания

Comments are closed.