В няколко града у нас въвеждат „Училище без страх“

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

 

Priatelite na Zipi_Bulgaria_3

 

 

 „Асоциация Анимус“ успешно приключи двугодишния си пилотен проект за прилагане на детската образователна програма „Приятелите на Зипи“ в 14 паралелки от 10 столични училища и детски градини.

Въвеждането на цялостния иновативен училищен подход за справяне с агресията и за насърчаване разбирането на вътрешния свят на децата на първо време ще се случи във Враца, Айтос и София.

През 2014 г. фондация „Асоциация Анимус“ стартира напълно новата за България детска програма „Приятелите на Зипи“. Тя е насочена към деца на възраст 5 – 7 г. и е с доказана ефективност в превенцията на насилието и агресията в училище. Програмата цели децата да придобият добри социални умения за да общуват ефективно, да разрешават конфликти, да създават и да запазват здравословни взаимоотношения. Тази учебна дейност, която включва много интерактивни упражнения и ролеви игри, се различава в голяма степен от конвенционалната форма на обучение и за това децата я приеха с голям ентусиазъм.

След като приключи пилотният проект, експертите от фондация „Асоциация Анимус“ проведоха изследване за установяване ефекта от програмата, което показа, че учителите и родителите отчитат увеличаване на активните стратегии у децата за справяне конфликтни и други неприятни ситуации, които съпътстват живота на всяко дете. В допълнение, анкетата, проведена сред българските учители покава, че програмата е изиграла положително влияние върху способността на децата да общуват свободно и да вербализират чувствата си.

Всички тези добри резултати, както и дебатите от проведената по-рано т.г. кръгла маса по програмата, обединиха държавни експерти и учители за по-широкото прилагане на образователната програма. В тази връзка в следващите 5 години се планира въвеждане в три училища в България на цялостен иновативен училищен подход за справяне с агресията. Този подход обхваща програмите „Приятелите на Зипи“ (5 – 7 г.), „Приятелите на Ябълка“ (8 – 12 г.) и „Клас без страх” – програма за тийнейджъри.

Priatelite na Zipi_Bulgaria_1

Всяко училище или група от образователни заведения може да заяви своето желание за прилагане на тези програми в своята институция на сайта на програмата. За тази цел във фондация „Асоциация Анимус“ се провежда обучение на учителите. За съжаление много училища изпитват финансови затруднения при осигуряването на обучения за своя педагогически колектив и поради това екипът на фондацията се стреми чрез проектна дейност да финансира обучението на учители, желаещи да прилагат програмата в своите класове.

Всеки, който желае да подкрепи прилагането на програмата в повече училища в България, може да го направи като изпрати дарителски SMS с текст на латиница DMS ANIMUS на номер 17 777.

 

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Публикувано в: Актуално

Етикети:

1,568 преглеждания

Comments are closed.