Чудната кутийка

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Вървели, вървели — стигнали до морето. Котката се покачила върху гърба на кучето и то я пренесло. Щом излезли на брега, видели златен дворец. Познали го. Батювият им дворец!

Кучето останало вън. Котката влязла в двора. Промъкнала се на тавана. Подгонила мишките. Из една дупка се подал голям плъх и попитал:

— Защо ни гониш, котарано?

— Защото вашият господар взел батювата кутийка.

— Тъй ли? Тогава почакай малко! Аз ще ти я донеса. Сега всички спят в двореца. Лесно ще я взема.

Плъхът се промъкнал в спалнята на своя господар, взел кутийката и я дал на котката.

Котката изскочила при кучето и викнала:

— Хайде сега, побратиме! Стъпвай, да стъпваме! Ето кутийката!

— Дай аз да я нося! — рекло кучето.

— Не може. Аз я намерих, аз ще я нося.

— Ти я намери, ама кой те пренесе през морето?

— Туй е лесна работа.

— Ще видим колко е лесна!

Стигнали до морето. Кучето се из стъпило настрана и рекло:

— Плувай сега, котарано!

— Не се моля — отговорила котката. — И сама мога!

И заплувала сама котката. Но изтървала кутийката. Спуснала се една голяма риба. Глътнала я.

Излязла на брега котката. Не смее да погледне кучето.

— Аз нали ти казах, самохвалке! — рекло кучето. — Видя ли сега какво стана? Отиде ни кутийката. Ще плаче батьо, доде е жив!

Разплакала се котката. Заплакало и кучето.

Три дни обикаляли край морето. Обикаляли и плачели. На четвъртия ден съгледали край брега риби черва. Рекли да си похапнат за разтуха. Но що да видят? Из едно разкъсано черво се подавала скъпоценната кутийка.

Котката тозчас се досетила как стои работата.

— Пак сме имали щастие, побратиме — рекла тя. — Някой рибар е хванал рибата, дето глътна кутийката, разпрал я и оставил тука червата. Вземи кутийката, та хайде при батя!

Батю им взел кутийката. Близнал я. Изскочил черният човек и рекъл:

— Какво искаш, господарю?

— Искам да дойдат тука жена ми, дворецът и крадецът на кутийката.

Начаса всичко си дошло на място.

Измамникът бил наказан. Момчето, майка му и царската дъщеря си заживели пак весело и честито. А кучето и котката се разхождали като царедворци из златния дворец.

 chudnata-kutiyka-prikazka

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Pages: 1 2 3 4

5,287 преглеждания

Comments are closed.