Чудната кутийка

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Близнало кутийката. Чер човек изскочил из нея, поклонил се и рекъл:

— Какво искаш, господарю?

Смаяла се майката, а момчето казало:

— Искам да оздравее майка ми и да ни донесеш нещо за ядене.

Тозчас майката оздравяла и в стаята се явила богата трапеза с хубави ястия. Наяли се майката и момчето. Нагостили кученцето и котенцето.

На другия ден пак ги нахранила скъпоценната кутийка. Заживели си майка и син от хубаво по-хубаво. По това време глашатаи разгласили по цялото царство: „Царската дъщеря търси момък да се жени. Който й направи златен дворец за три деня, него ще си вземе.“

Никой момък не се наел да построи златен дворец за три деня. Отишло момчето с чудната кутийка при царя и казало:

— Царю честити, аз се наемам да построя двореца.

Разсмял се царят. Рекъл му:

— Ех, момко, такива прочути майстори не се наеха да издигнат двореца, че ти ли ще го построиш! Но щом искаш, опитай се!

Минало ден. Минали два. Момъкът не бързал. На третия ден близнал кутийката. Черният човек изскочил и рекъл:

— Какво искаш, господарю?

— Искам да ми направиш златен дворец, но да бъде от царския по-хубав!

Още същия ден дворецът бил готов и момчето се оженило за царската дъщеря. То завело в двореца майка си, кученцето и котенцето.

Наскоро царският зет отишъл на война. Той оставил кутийката в двореца. Царската дъщеря я гледала, ала не знаела каква е.

Веднаж край двореца минал продавач на скъпи неща. Царската дъщеря го повикала да си купи премени. Като видял кутийката на поличката, продавачът рекъл:

— Дай ми тая кутийка, царкиньо, и вземи всичко, що нося за продан.

Царската дъщеря се излъгала. Дала кутийката. Продавачът я близнал. Черният човек изскочил и рекъл:

— Какво искаш, господарю?

— Искам този дворец и царската дъщеря да се преместят на самодивската поляна зад морето!

Още не издумал продавачът, и дворецът и царската дъщеря се преместили зад морето.

Върнал се царският зет. Гледа: няма ни двореца, ни жена му, ни кутийката. Разплакал се.

Дошли при него кучето и котката. Попитали го:

— Защо плачеш, батьо?

— Кутийката ми откраднали.

— Недей плака! Ще я намерим.

И кучето и котката тръгнали да я търсят.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Pages: 1 2 3 4

5,286 преглеждания

Comments are closed.