Tag: поучително

Не забравяйте, че отглеждате деца, а не цветя!

Не забравяйте, че отглеждате деца, а не цветя!

Дейвид, моят съсед, има две деца – на пет и седем години. Един ден той учеше седемгодишния си син Кели как да тика газовата сенокосачка през двора. Докато му показваше как да обърне косачката в края на ливадата, съпругата му Джан го повика, за да го пита нещо. Дейвид се обърна, за да й отговори, […]