Tag: медийно съдържане

Ново споразумение за защита на детската аудитория от медийно съдържание

Ново споразумение за защита на детската аудитория от медийно съдържание

На 5 ноември 2018 г. беше подписано Споразумението за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие, съгласно изискванията на Закона за радиото и телевизията. Подписите си под споразумението поставиха председателите на Държавната агенция за закрила на детето Елеонора Лилова (ДАЗД), на […]