Ново споразумение за защита на детската аудитория от медийно съдържание

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

dete-gleda-tv-k

На 5 ноември 2018 г. беше подписано Споразумението за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие, съгласно изискванията на Закона за радиото и телевизията.

Подписите си под споразумението поставиха председателите на Държавната агенция за закрила на детето Елеонора Лилова (ДАЗД), на Съвета за електронни медии София Владимирова и на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО) Атанас Генов, генералният директор на Българската национална телевизия Константин Каменаров, представители на Българското национално радио и на други доставчици, които не са членове на АБРО, съобщи пресцентърът на ДАЗД.

Критериите за оценка на съдържание са показателите, по които се оценява съответствието на програмното съдържание с изискването на закона, за да се защитят правата и интересите на децата. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да не допускат участие на деца в предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното им развитие.

Медийната среда е изключително динамично развиваща се, а защитата на детската аудитория е в интерес на цялото общество и е съвместна грижа – не само на институциите, бизнеса, родителите и на лицата, които полагат грижи за деца, отбелязва ДАЗД.

Критериите бяха променени през 2017 г. за пръв път от тяхното приемане през 2011 г., за да отразят развитието на медиите и младите хора в условията на дигитално общество. Успешното съдействие между регулаторните органи (СЕМ и ДАЗД), организацията на доставчиците на медийни услуги (АБРО), обществените медии (БНТ и БНР) доведе до въвеждането на единни саморегулаторни мерки и уеднаквяване на практиките на телевизионните оператори, с които да обозначават неблагоприятно за различните възрастови групи от детската аудитория съдържание.

Източник

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

544 преглеждания

Comments are closed.