Tag: чужденец

Правата ми: Брак с чужденец

Правата ми: Брак с чужденец

Имам връзка с чужденец. Наскоро получих предложение за брак. Какво трябва да знам за сключването на брака (за да си нямаме проблеми занапред и бракът ни да е валиден пред властите в моята и неговата страна)? Кой закон урежда сключването на нашия брак? В този случай приложим ще бъде не само българският Семеен кодекс, но и отечественото […]