Tag: Ангелина Костова

Втора възрастова криза – кризата на първокласника

Втора възрастова криза – кризата на първокласника

Детето вече е преминало през предучилищната възраст. То е развило своята социална компетентност, станало е самостоятелно (но все още се нуждае от подпомагане, контрол и присъствие на възрастен в различни житейски ситуации). Дейностите, които извършва стимулират активното му внимание, емоциите му са по-устойчиви. Детето е осъзнало своя пол. То използва съзнателно речта, и разказва минали […]

Първа възрастова криза – Кризата на ината

Първа възрастова криза – Кризата на ината

Настъпва на около две и половина, три годишна възраст (според особеностите на всяко едно дете може да е по различно време, понякога и на около 4 годишна възраст). Това е т.нар. бебешки пубертет или още „Кризата на ината” [стр.92, Психология на детското развитие, проф. Ив. Бончева]. В този период детето иска да направи всичко само. […]

Кризи в детското развитие: Кризата и нейната функция

Кризи в детското развитие: Кризата и нейната функция

Говорейки за криза в съзнанието на повечето от нас изплува нещо плашещо, травмиращо, нещо, което ни се иска да избегнем, да не се случва, да ни подмине.Определението за криза е всеизвестно и лесно може да се открие с един клик в Интернет. Ще го цитирам и тук: криза (от древногръцката дума κρίσις – решение, повратна точка) – революция, преходно […]