Прекъсване на отпуск за отглеждане на дете

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

western-regional-hospital-mother-baby-friendly

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза отпускът поради бременност и раждане на осигурената в размер на 135 календарни дни за всяко дете се разпределя в 3 болнични листове:

1. за 45 календарни дни преди раждането (при издаването на този болничен лист в съответния ред се вписва термина на раждането);

2. за 42 календарни дни непосредствено от раждането – денят на раждането на детето е началото на болничния лист, който се издава за 42 календарни дни;

3. за 48 календарни дни (продължение на предходния);

Според заложената информация в Чл. 164, ал. 5 от Кодекса на труда за всички случаи, когато отпуска за отглеждане на дете не се използва, а ползвателят му желае да го прекъсне, той следва да получи обезщетение, при условие че работи по трудово правоотношение. Това обезщетение се получава от държавното обществено осигуряване.

Майката/осиновителката/лицето, което е имала правомощието да получи обезщетение за отглеждане на дете, следва да ползва финансова компенсация в размер 50 % от компенсацията за отглеждане на дете, ако:

1. Не желае (и не използва) отпуск за отглеждането на дете и прекъсне ползването му.

2. Самоосигуряващото се лице, имащо правомощие да получи компенсация за отглеждането на дете стартира упражняването на трудова дейност, чрез която се осигурява за общо заболяване и майчинство (чл. 54, ал. 1 от КСО).

В случай че през периода на ползване на разрешения отпуск за отглеждане на дете, на майката/осиновителката бъде разрешено да ползва друг вид отпуск (какъвто може да бъде например отпускът за бременност и раждане на второ дете), е налице още една възможност за прекъсването на първия отпуск според заложеното в Чл. 164, Ал. 5 от Кодекса на труда или Чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. В случаите, в които майка, която е в отпуск за отглеждане на дете и забременее отново, следва да й се изплаща финансова компенсация в рамките на 50 % от компенсацията за отглеждане на малко дете към получаваното за същото време парично обезщетение за бременност и раждане.

При споменатия по-горе пример за периода на бременност и раждане на второто дете (но не по-късно от навършването на 2 години от първото дете), майката ще има право на финансова компенсация в рамките на 50% от компенсацията за отглеждане на дете към получаваната финансова компенсация за бременност и раждане.

В рамките на 3 работни дни от началото на разрешения отпуск за бременност и раждане за второ дете трябва да се подадат пред работодателя Декларация за промяна на обстоятелствата за изплащане на финансови компенсации, приложение № 12 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване, в която следва да се посочи датата, от която трябва да се преустанови превеждането на финансовата компенсация за отглеждане на първото дете. С други думи това е началото на отпуска по първия болничен лист за бременност и раждане, издаден за 45 дни.

Работодателят трябва да подаде декларацията, приложение № 12 в териториалното подразделение на НОИ в рамките на 3 работни дни от получаването му. За получаването на компенсацията по чл. 54, Ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване следва да се попълнят и подадат пред работодателя заявление-декларация, приложение № 4 към Чл. 5 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване, а той да я подаде в териториално подразделение на НОИ.

 

Източник: framar.bg

 

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Публикувано в: Полезно

Етикети:

3,832 преглеждания

Comments are closed.