Tag: отглеждане на дете

5 факта за ролята на бащата в отглеждането на дететo

5 факта за ролята на бащата в отглеждането на дететo

Когато става въпрос за отглеждане на деца, традиционно майката се смята за “основен възпитател”, което предполага, че бащата има второстепенна роля. Настоящите изследвания обаче доказват, че това не е така. Силната връзка между бащата и детето през първите години от живота може да окаже положително влияние върху всяка област от развитието на малчугана. Ето 5 […]

Прекъсване на отпуск за отглеждане на дете

Прекъсване на отпуск за отглеждане на дете

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза отпускът поради бременност и раждане на осигурената в размер на 135 календарни дни за всяко дете се разпределя в 3 болнични листове: 1. за 45 календарни дни преди раждането (при издаването на този болничен лист в съответния ред се вписва термина на раждането); 2. за […]