Ползите от ранното детско четене

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

(Откъс от Наръчника РАННО ДЕТСКО ЧЕТЕНЕ)

chetene-daca

Все по-често се говори за ранно детско четене – колко е важно за развитието на малчуганите, какви са ползите. Част от възрастните решават, че от децата им се очаква да се научат да сричат от люлката и отхвърлят идеята светкавично. Други проучват внимателно какви са плюсовете от четенето на глас на малкото дете и инвестират внимание и време в залагането на съвместното четене като активна част от ежедневието на детето. Изненадващо, но факт: резултатите от двете посоки на действие ни позволяват да предскажем с относителна точност кои деца имат шансове да постигнат своите цели и да водят успешен живот като възрастни и кои лесно могат да изпаднат в периферията на обществото.

Как?

Ранното детско четене предопределя нагласите и желанията за учене на детето – знак за развитието на функционална грамотност. Тя пък е в основата на уменията ни да извличаме информация от различни източници, да я анализираме и да правим обоснована преценка.

Когато родителят чете на детето от раждането поне по 15 минути на ден, той подпомага мъника да трупа знания и развива естественото му любопитство, давайки му солидна основа, на която да стъпи, когато попадне в училищна среда. Твърде късно е, ако любовта към книгите и четенето започне в училище.

За да расте детето спокойно и щастливо, четенето трябва да е част от ежедневието му от най-ранна възраст. 

Световни изследвания доказват, че голяма част от природния интелект на човека се развива до осмата година. За да се разгърне този потенциал, детето от малко трябва да е подложено на различни сетивни стимули, а четенето играе важна роля в отключване на невероятните възможности на човешкия мозък. Какви са ползите за детето, когато му се чете във възрастта от 0 до 7 години?

Децата, на които им е четено от ранна възраст, се справят по-успешно в училище, защото разполагат с по-голям речников запас и са усвоили несъзнателно граматичните правила на езика. Приказките съдържат 50% повече рядко употребявани думи от телевизионния ефир, а ежедневният ни речник е още по-беден. Затова, когато четем на детето, му помагаме да чуе думи, които няма да открие никъде другаде.

Четенето на глас на бебета и малки деца подпомага тяхното социално, емоционално и познавателно развитие. Те опознават света около тях по-бързо, намират отговори на своите въпроси по-лесно и стават по-толерантни.

Опитът на децата с книгите, преди да започнат училище, е от ключово значение за добрата подготовка за академичната среда. Ако детето тепърва трябва да опознае предмета „книга“, да осъзнае връзката между илюстрациите и текста и да учи непознати думи и понятия, задачата му се усложнява многократно. Затова е важно още от раждането си детето да е заобиколено от книги, да получава личен пример от своите родители и да не смята четенето за досадно задължение.

Родителите, които четат на децата си, изграждат здрава връзка с тях. Познават по-добре нуждите на малчуганите и са в състояние по-лесно да предадат своите ценности, виждания, нагласи. Съвместното четене носи ползи и за двете страни – детето учи непознати неща за света около него, а родителят трупа познание за своето мъниче, което му позволява да го подкрепя и насърчава в развитието му. Ако четете само по една книга на ден с детето си, за три години ще сте прочели над 1000 книги. Съвместното четене ще помогне на дете- то да изгради здрава връзка с вас, ще го направи по-уверено в способности- те му и ще му отвори врати към другите области на науката и изкуство- то.

Не прехвърляйте отговорността на другиго – инвестирайте в бъдещето на детето и не забравяйте: Когато четем заедно, растем заедно! 

––––––

*Съветите подготвиха: Вал Стоева и Лора Филипова от фондация за насърчаване на четенето „Детски книги“, с организационната подкрепа на Асоциация „Българска книга“

**Четем заедно, растем заедно! е информационна кампания за насърчаване на ранното детско четене от 0 до 7 г.

***„Походът на книгите“ е национална кампания за насърчаване на четенето сред най-малките, организирана от Асоциация „Българска книга“, в партньорство с Българска библиотечно-информационна асоциация, Министерство на образованието и науката и Столична община. „Походът на книгите“ се провежда всяка година между 2-ри април – Международен ден на детската книга и 23 -ти април – Международен ден на книгата и авторското право.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

3,541 преглеждания

Comments are closed.