Здравните власти отново в спор жизнеспособни ли са бебетата под 800 грама

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

nedonoseni-deca-k

Здравните власти опитват отново да прокарат критерии, които два състава на Върховния административен съд вече отхвърлиха, за потенциалната жизнеспособност на плода. От тези критерии съответно зависи кога новороденото бебе ще се води бебе и при евентуална смърт то ще бъде предоставяно на родителите, които ще могат да го погребат или ще се води спонтанен аборт.

Въпреки двете съдебни решения по този казус сега отново с проект за подзаконов нормативен акт се предвижда за “спонтанен аборт” да се приема раждането “преди навършване на 26 г.с. и достигане на тегло 800 грама” на плода. А също и всяко бебе, родено с тегло под 800 грама.

В определението на преждевременно раждане е посочено, че плодът се определя като потенциално жизнеспособен, ако е с телесна маса при раждането над 800 г и/или гестационна възраст над 26 г.с., независимо дали плодът е роден жив или мъртъв. Друга опция е, ако бебето е родено под тези параметри, но е оцеляло поне 3 денонощия.

Тези критерии сега са записани в проекта за фармако-терапевтично ръководство по “Акушерство и гинекология”, пуснат за съгласуване от здравното министерство. Тези ръководства трябва да дадат указания на лекарите за стандарти, насоки за работата им, какви медикаменти да използват и др. Ако не се придържат към тези правила, лекарите могат да търпят и санкции от здравната каса. Може и да не им бъде платено за каквито и да било разходи по спасяването и обгрижването на новороденото, ако то не преживее например съответните 3 денонощия и се е родило под 800 грама.

Още през ноември 2016 г. след жалба на фондация “Макове за Мери” Върховният административен съд (ВАС) окончателно отмени текст от медицинския стандарт по акушерство и гинекология, според който родените преди 26-ата гестационна седмица или под 800 грама бебета нямат “потенциална жизнеспособност”. Това стана, след като петчленен състав на ВАС потвърди решението на тричленния състав от март 2016 г. Според върховните магистрати въведените завишени критерии – тегло от 600 на 800 грама и възраст от 22 на 26 гестационна седмица, не са били мотивирани в проекта за приемане на наредбата от 2014 г., когато министър на здравеопазването бе Таня Андреева.

Дотогава в стандарта от 2008 г. пишеше, че ако плодът тежи поне 600 грама и е роден след 22-ра гестационна седмица, той се води човек, дори да няма шанс за оцеляване. При атакуваното правило, ако плодът, макар и жив, не покрива завишените критерии, беше поставено изискването той да преживее поне три денонощия, за да се счита за живо роден и законът да го третира като личност – т.е. родителите да имат право да му дадат име и да го погребат в случай на смърт.

Въпреки недвусмислените решения на съда до момента няма утвърден категоричен критерий за потенциална жизнеспособност на плода. Всъщност след решенията на съда не е приет изобщо нов стандарт по акушерство и гинекология.

“За период от три години така и не се състоя нормална и продуктивна дискусия между всички заинтересовани страни, а продължава опитът подобни дефиниции да се налагат ултимативно по един или друг начин”, коментира в блога си адвокатът по медицинско право Мария Шаркова. Тя отбелязва, че според закона се предвижда фармако-терапевтичните ръководства да създават алгоритми за лечение с лекарствени продукти, но никъде не е предвидено те да съдържат критерии, “отразяващи се пряко и непосредствено върху правосубектността на новородените”.

Адвокатът посочва още, че според Закона за гражданската регистрация преценката дали детето е родено живо или мъртво, както и дали е налице аборт, се прави от компетентно медицинско лице. В тази си част законът не предвижда създаването на подзаконова нормативна уредба, която да урежда реда и критериите, по които компетентните медицински лица да извършват тази преценка.

Шаркова припомня, че в съдебното решение, с което са отменени въведените критерии за жизнеспособност на плода, изрично е обърнато внимание на липсата на каквито и да било мотиви за определяне на конкретните граници като тегло и гестационна възраст.

Допълва, че в мотивите към предложеното ръководство няма нито една дума, мотивираща въвеждането на подобни критерии.

“И за това аз ще попитам: Колко още пъти ще занимаваме ВАС с този въпрос?”, завършва Шаркова.

Наскоро момче, родено с тегло 268 грама – най-малкото оцеляло бебе момче в света, беше изписано от болница в японската столица Токио. Детето е родено чрез цезарово сечение през август миналата година, в 24-ата седмица от бременността, защото не е наддавало на тегло в утробата и лекарите са се страхували за живота му. В началото на тази година то бе изписано живо от болницата.

Източник

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

2,625 преглеждания

Comments are closed.