Трябва ли момчетата да си играят с кукли?

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

momcheta-igraqt-s-kukli

Време ли е да пенсионираме схващанията, ограничаващи децата по полов признак, които обществото е налагало с години?

Без съмнение децата научават най-много за живота, докато играят, затова трябва да играят с всяка играчка, която предизвиква техния интерес.

Според редица специалисти – детски психолози, педиатри и педагози, играта с кукли подпомага емоционалното развитие както на момичетата, така и на момчетата. Освен това подпомага развитието на взаимоотношенията на децата и изгражда чувство на уважение и респект към околните.

Игрите с кукли подпомага децата в осъзнаването им като човешки същества, подхранва емоционалната им стабилност, положителните чувства като обич и любов, както и грижата към ближния.

Много родителите обаче все още робуват на схващането, че куклите са за момичетата, а камиончетата за момчетата. По този начин те продължават традицията на налагането на полов стереотип при възпитанието на своите деца, който е трудно изкореним.

„Синьо или розово” – половите стереотипи и влиянието им върху децата

Защо игрите с кукли са полезни и за момчетата?

1. Играта с кукли помага на децата да развият своето въображение. Когато децата играят с кукли, те могат да са каквито искат, влизат в роля, преструват се, имитират. Куклата може да е бебе, но също топка или дори самолет. Когато едно дете избира да си играе с кукла, то се впуска в приключение, което е свързано с измислянето на история, на сюжет, развива мисловните процеси, подпомага себеизявата , децата се учат да поемат отговорност и проявяват самоинициатива.

2. Игрите с кукли помагат на децата да бъдат съпричастни и добри. Въображаемата игра, която включва похвали или порицание, отправени към куклата, така сякаш и живо същество, използването на умения от живота, например обгрижване и др. подобни умения, могат да са от полза, ако се наложи детето да се грижи за своя домашен любимец или за себе си, когато порасне. Децата обичат игрите с кукли, защото те много наподобяват представление, чрез тях те измислят сценарии и могат да се поставят в повече от една роля, така че да изпитат чувствата и емоциите на двете страни, учат се да комуникират успешно, стават по-отговорни и съпричастни.

3. Игрите с кукли са жизненоважни за преодоляването на различни социални ситуации и изграждането на умения да решаване на различни житейски ситуации и проблеми. Игрите с кукли имат отворен характер, те позволяват да трупат рутинни умения и социални взаимоотношения, които често в реалния живот са трудни и изискват специални умения. Чрез куклите, независимо дали са момичета или момчета, децата могат да правят грешки, без за страдат от последствията и така да се научат да ги преодоляват, ако им се случат в реалния живот.

4. Когато позволяваме на момчетата да играят с кукли, те имат шанса да израснат без да робуват на общоприетите в момента полови стереотипи, когато пораснат.

Розовото е просто цвят

Не липсват родители, които се притесняват момчетата им да си играят с кукли, смятайки това за неправилно или че ще станат „женчовци“, но нямат никакви реални основания за това. И изобщо не е нужно да затрупват децата си единствено с „мъжки“ играчки, които насърчават по пряк или косвен начин агресивно поведение, като например – пушки, пистолети и други играчки с армейско значение, а същевременно ограничават достъпа им до играчки, който насърчават възпитаването на чувство на търпимост и толерантност.

Ако момчетата си играят с кукли, те единствено биха спечелили от това, защото ще развият уменията си да комуникират безпроблемно с други хора и да изградят важни житейски умения и координирани взаимоотношения.

Децата трябва да имат възможността да играят с всяка играчка, която им е интересна, без оглед на пола си. Ако като родители им позволим това, може би още следващото поколение ще е по-толерантно и по-удовлетворено от постиженията си в личен и обществен план.

По материали от www.smartparenting.com и интернет

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

10 635 преглеждания

Comments are closed.