Tag: България

На 6 септември честваме Съединението на България

На 6 септември честваме Съединението на България

сн. “Съединена България”, литография на Н. Павлович На 6 септември 1885 г. българският народ извършва едно от най-забележителните дела в своята нова история – Съединението на Северна и Южна България. Предисторията на това събитие започва от 1878 г., когато Берлинският договор разпокъсва българските земи и създава препятствия пред тяхното икономическо и политическо развитие. Затова борбата […]

Три стихотворения за 3-ти март

Три стихотворения за 3-ти март

Трети март от Атанас Стоянов Трети март! Трети март! Чакан празник, свята дата. Трети март! Трети март! Ден рожден на свободата. Спомня си Балкана пак за огньовете хайдушки и за славните братушки, тръгнали от Волга чак, с богатирските си пушки да прогонят злия враг. Трети март! Трети март! В мир народът ни добрува. Трети март! […]

Деца от Китай ще учат народни танци у нас

Деца от Китай ще учат народни танци у нас

На посещение у нас пристигнаха китайски ученици, подбрани сред милиони кандидати. Децата са у нас за първи път по покана на г-н Димитър Иванов от Българо-китайската търговско-промишлена камара и съветник на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация за китайския пазар, информират от агенция ПРофайл. Преди това са били в САЩ, Великобритания, Русия, Австралия, Нова Зеландия, Италия, […]

Програма “Здрави деца” в полза на българското училище

Програма “Здрави деца” в полза на българското училище

Програмата на Нестле за подобряване на хранителните навици и насърчаване на активния начин на живот в училище и в рамките на програмата „Здрави деца в България“, през 2017 г. планира да предостави специална награда за най-активно училище. Компанията ще предостави награда на стойност 15 000 лева, която да бъде използвана за подобряване на условията и материално-техническата база […]

Здравни права на раждащата жена в България

Здравни права на раждащата жена в България

Здравни права на раж­да­щата жена в България Правата на жената по време на бре­мен­ността ѝ и при раж­да­нето са раз­пи­сани в много закони, в меж­ду­на­родни кон­вен­ции и дори в Кон­с­ти­ту­ци­ята. На хартия бре­мен­ната и раж­даща жена е най-закриляният и обг­риж­ван пол­з­ва­тел на здрав­ната сис­тема. На прак­тика обаче мащабно про­уч­ване на СЗО от 2015 г. кон­с­та­тира, че неу­ва­же­ни­ето към раж­да­щата жена и наси­ли­ето над нея са основ­ните пречки пред нама­ля­ва­нето на […]

Имената, които българите избраха за децата си през 2018 г.

Имената, които българите избраха за децата си през 2018 г.

През 2018 година българските родители по-често са избирали имена, популярни в цял свят. По данни на Националният статистически институт това са имена като Александър, Мартин, Виктор, Виктория, Никол, София В периода от 2007 г. до 2015 г. името Георги е на първо място в класацията на най-предпочитаните имена за новородените момчета в България. През 2016 […]

142 години от подписването на Санстефанския мирен договор и освобождението на България

142 години от подписването на Санстефанския мирен договор и освобождението на България

3 март се празнува като Ден на Освобождението още от 1888 г. насам. Той обаче става официален празник чак през 1988 г., за национален е признат през 1990 г. За първи освободен град се смята Свищов. На тази дата (19 февруари стар стил) през 1878 г. е подписан Санстефанският мирен договор.  Този договор слага край […]