Днес отбелязваме Световния ден на водата

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

denyat-na-vodata

На 22 март цял свят отбелязва Световния ден на водата. Отбелязването му е с цел да се популяризират редицата проблеми, свързани с употребата и консумацията на вода в световен мащаб. Вниманието се насочва върху важността на питейната вода за всички хора по Земята и защитата на водните ресурси.

Отбелязването на Деня на водата е предложено на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена през 1992 г. в Бразилия, Рио де Женейро. Всяка година честването на Международния ден на водата е свързано с определен аспект на прясната вода. Ежегодно една от агенциите на ООН, занимаващи се с проблемите на водата, поема инициативата да промотира и координира международни дейности за целта. Тази година основната тема на празника, определена от ООН, е „Water and food security”, т.е. „Сигурност на питейната вода и храната”. Фокусът е върху огромните и непрекъснато нарастващи разходи на водни ресурси за производството на храни за задоволяване на нуждите на населението.

Ето някои любопитни факти, свързани с водата:

– ¾ от планетата Земя е вода;

– 98% от нея е солена, т.е не е годна за пиене;

– По-малко от 1% от сладката вода на Земята е годна за питейни нужди;

– Човешкото тяло се състои от над 60% вода;

– Съдържанието на човешката кръв е 92% водно;

– Мускулите и мозъкът се състоят от 75% вода;

– Костите са съставени от 22% вода;

– Човек може да оцелее повече от месец без да се храни, но без вода е способен да издържи само седмица;

– Около милиард и половина души нямат достъп до питейна вода. Броят расте с ужасяващи темпове;

– В страните от Третия свят поради отравяне с опасна мръсна вода всяка година средно умират по около 1 милион души;

В Европейския регион 20 милиона души все още нямат достъп до безопасна канализация, според изискванията на Световната здравна организация. Същевременно, пак в Европа, има около 39,000 смъртни случая годишно, които се дължат на диария. Ситуацията на много места все още е опасна поради широкото използване на септични ями, които замърсяват подпочвените води.

Преди години ООН призна правото на вода и санитарно-хигиенни условия, но все още много хора не ползват това право. Общоевропейската инициатива за водата поставя човешките права над пазарните интереси и апелира към ЕС да промени сегашния си фокус върху конкуренцията и пазарния подход към нагласа за обществено обслужване и подход, основан на човешките права.

Водата е ограничен природен ресурс и обществено благо, което е от основно значение за живота и здравето. Това е “естествен” монопол, който трябва да остане извън правилата на вътрешния пазар. Едно от основните изисквания към ЕС е да гарантира вода – безопасна, чиста и на достъпна цена – и санитарно-хигиенни услуги на цялото население в страните-членки.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

2,113 преглеждания

Comments are closed.