Отношенията между брат и сестра, когато момчето е по-голямо

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

brother and his newborn sister

Взаимоотношенията  между децата в семейството са сложна вселена. Те могат да бъдат силно повлияни от взаимоотношенията между родителите, а така също и от отношението на родителите към децата взети заедно, към всяко едно поотделно, и съответно в зависимост от пола.

Социалните умения, индивидуалната идентичност и успехът в училище са основните области, които пряко биват засегнати от тези взаимоотношения. Роднинските връзки присъстват в живота на всеки още преди детето да осъзнае социалното значение на хората извън собствения дом и да създаде приятелства. Те са изначални и трайни и продължават да съществуват дори след като родителите вече не са с децата си. Същото е и с връзките, които децата в едно семейство изграждат помежду си, независимо, че в течение на времето могат да се проявяват по-силно или не толкова. Особено значими са връзките между децата от различен пол и най-вече, когато момчето е по-голямо от момичето.

Именно на особеностите на тази конфигурация обръща внимание следващата статия.

Влияние върху формирането на сексуалните стереотипи

Ако приемем, че формирането на сексуалните стереотипи се отнася до това как децата се самоопределят с посредством различните полови роли, очаквано е момчетата да са буйни, палави, откровени и доминиращи. За момичетата се предполага, че трябва да са възпитани, тихи, търпеливи и чувствителни. По-възрастните братя и сестри от противоположния пол обаче могат да повлияят върху формирането на половите стереотипи на всяко дете по различен начин. Когато в едно семейство момичето има по-голям брат е много вероятно момичето да е по-палаво и авантюристично настроено, отколкото връстниците си, които нямат по-големи братя. Разбира се, това не е задължително правило и зависи от множество особености на самото семейство.

Влияние върху романтичните отношения

Изследване, проведено от психолога Уолтър Томан, показва, че от отношенията между брата и сестрата в семейството зависи успехът на личните романтични връзки на по-малкото момиче. Според учения, дори вероятността от вероятен развод на сестрата в бъдеще зависи от тези отношения.

Учените смятат, че по-големите момчета са по-склонни да поемат ръководни роли, докато по-малките сестри са склонни да бъдат по-скоро адаптивни и приемащи изпълняващи роли. Това от своя страна предполага готовност за съвместимост, което би означавало, че бъдеща двойка, състояща се от по-малката сестра на по-голям брат с по-голям брат на по-млада сестра, е по-малко вероятно да претърпи неуспех в съвместния си живот, отколкото една връзка, състояща се от по-малък брат на брат и по-малка сестра на сестра.

По-голямата ти сестра е най-ценният ти подарък

Влияние върху изграждането на социални умения

Всички деца в едно семейство, братя и сестри, си взаимодействат постоянно и взаимно си помагат да се социализират. Те си партнират от самото си раждане и непрекъснато използват различни начини и средства за комуникация и разрешаване на различни по вид конфликти. Това е от полза децата да развиват качества като разбиране, съпричастност, съчувствие е взаимност.
По-малките момичета се научават от по-големите си братя как да се държат и как да реагират в различни ситуации, особено що се отнася до тайните и мистериите на противоположния пол.

Напрежение и съперничество

По-големите деца обикновено възприемат по-малките си братя и сестри като агресори, нахлули неканени в живота им. От единствено дете те се изведнъж се оказват принудени да споделят пространството и играчките си с някой нов, и на първо време твърде незначителен за тях. Подобно усещане може много бързо да доведе по-голямото дете до огорчение, особено ако родителите го пренебрегват заради по-малкото момиченце. Подобно огорчение може да отдалечи брата и сестрата и това да се пренесе и в живота им на зрели хора по-късно.

В много случаи обаче е възможно и по-малкото дете в семейството да се почувства зле от прекалено честите сравнения, които възрастните правят между него и по-голямото му братче.

Психолозите препоръчват, че ако между по-големия брат и по-малката сестра в семейството има неразбирателства, те успешно могат да се преодолеят посредством задачи, които родителите да им поставят да съвместно решаване и поставянето им в ситуации, които изискват да си помагат и подкрепят.

Като цяло обаче, трябва да отбележим, че конфигурацията от по-голям брат  и по-малка сестра в повечето случаи има положително развитие във времето и отношенията между двамата имат шанс да се развиват в положителна насока с напредване на възрастта. От една страна това е така, заради готовността на момчето да защитава и напътства сестра си, а от друга на обичта, признателността и готовността винаги да се отзове на помощ  на брат си, от страна на по-малката сестра. И, не на последно място, поради липсата на съперничество по отношение на приятелите, притежанията и взаимоотношенията с околните.

Първите седем
по идея от oureverydaylife.com

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

5,873 преглеждания

Comments are closed.