Общинските детски градини в София със самостоятелни критерии за прием

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

detska-gradina

Педагогическият съвет на всяка общинска детска градина ще определя самостоятелно какви да бъдат допълнителните критерии за прием. Работата на родител, настойник, баба или дядо на дете, което кандидатства за място в детска градина, вече няма да бъде критерий при класирането за записване в детски градини.

За сметка на това, ако постоянният адрес на един от родителите е в района на детската градина, детето ще получава една допълнителна точка. Това са промените в критериите за прием на деца в общинските детски градини, които Столичната община подготвя.

Проектът за промяна в наредбата е достъпен на сайта на Столичния общински съвет. Промените ще влязат в сила след гласуване от общинските съветници на някое от предстоящите заседания. По-рано тази седмица Столичната община представи и проект за правила за записване на първокласници в общинските училища.

В момента критериите, по които се класират децата за прием в детските градини в София, са 5. Проектът за промяна предвижда те са станат 6. Ще отпадне точката, според която наличието на родител, настойник, баба или дядо, който работи в детската градина или ясла в София. Тя даваше 3 точки.

Вместо нея децата ще получават 1 точка, ако техен родител или настойник има постоянен адрес на територията на детската градина. Една точка ще се получава и ако детето е посещавало почасово общинска детска градина 6 месеца преди записване. Промяна има и в критерия за настоящ и постоянен адрес на единия родител на територията на София. В момента и двете възможности дават по 3 точки. Промяната предвижда да се дават 3 точки за постоянен адрес и 2 за настоящ.

Промяната предвижда педагогическият съвет на всяка детска градина да определя какви ще бъдат допълнителните критерии за прием в детското заведение. Те трябва да бъдат съгласувани с дирекция “Образование” към Столичната община. След като бъдат одобрени, допълнителните критерии ще се обявяват в началото на всяка календарна година, заедно със свободните места за прием в детските градини. Те ще бъдат поставяни на достъпни места в детските градини и публикувани в профила на всяка детска градина в информационната система на детските градини.

В момента допълнителните критерии за прием са 5 и са определени от действащата наредба, като всяка детска градина избира кои от тях да използва.

Непроменени остават социалните критерии, за деца сираци или полусираци, с един неизвестен родител или такъв със степен на инвалидност между 71 и 100 %. Децата в риск или в приемни семейства ще продължават да получават по 3 точки, а тези с близнаци или от семейства с повече от 3 деца – по 2 точки.

източник: www.dnevnik.bg

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

6,251 преглеждания

Comments are closed.