Кой каза “Мяу” – приказка в картинки

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

37a

Едно кученце спяло на черджето до дивана. Изведнъж на сън чуло, че някой казва: — Мяу!

Кученцето вдигнало глава, огледало се — няма никого!

37b

— „Присънило ми се е, сигурно”, — помислило си то и се наместило по-удобно.

37c

Изведнъж някой пак казал: – Мяу!

– Кой е?

38a

Кученцето скочило, обиколило цялата стая, надникнало под кревата, под масата – няма никого!

38b

39

Качило се на прозореца и видяло, че навън се разхожда Петела.

– Ето кой ми пречи да спя. – помислило си Кученцето и изтичало на двора при Петела.
40a

— Ти ли каза „мяу”? — попитало Кученцето Петела.

— Не, аз казвам… — Петелът размахал криле и изкрещял: Ку-ку-ри-гу!

40b

– А друго нищо ли не умееш да казваш? — попитало Кученцето.

— Не, само „кукуригу”, — отговорил Петелът.
42

Кученцето се почесало със задната си лапа и тръгнало към къщи.

Изведнъж до самата врата някой казал:

— Мяу!

— Тук е! — си казало Кученцето и бързо започнало да рови под прага с четирите си лапи.

Когато изровило голяма дупка, оттам изскочило малко сиво Мишле.
43

Ти ли каза „мяу”? — строго попитало Кученцето.

– Пи-пи-пи, — изпискало Мишлето. — Кой каза така?

– Някой каза „мяу” …

– Наблизо ли беше? — разтреперило се Мишлето.

– Ей тук някъде, наоколо, — казало Кученцето.

— Страх ме е! Пи-пи-пи! — изпищяло Мишлето под вратата.

44a

Кученцето се замислило.

Изведнъж край къщичката на големия Шаро някой извикал силно: — Мяу!

Кученцето обиколило къщичката три пъти, но не намерило никого. Вътре някой се размърдал . . . — Ето го! — си казало Кученцето. — Сега ще те хвана . .. И бавничко се доближило . . .

44b

Насреща му изскочил големият рошав Шаро.
45

— Р-р-р-р! — изръмжал Шаро.

— Аз . .. аз исках да разбера . . .

— Р-р-р-р!

— Вие ли казахте „мяу“? – прошепнало Кученцето, подвивайки опашка.

— Аз?! Ти подиграваш ли се, Кученце?

46a

Кученцето с всичка сила се хвърлило към градината и се скрило под един храст.

Приказката продължава на следващата страница

Purvite_7_600x300

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Pages: 1 2

29,547 преглеждания

Comments are closed.