Включващо обучение за деца с обучителни затруднения

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo
uchilishte-novovuvedeniya


Благодарение на дейностите по
проект “Включващо обучение“ в 25 целодневни детски градини са създадени условия и ресурси за въвеждане на модел за ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст, стана ясно при представяне на резултатите от проекта по време на заключителната конференции на събитието.

В 84 пилотни общообразователни училища (по 3 от всяка област) е изградена приобщаваща образователна среда за осъществяване на включващо обучение, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик чрез оборудване на 84 ресурсни кабинета.20 пилотни училища са оборудвани със специализирана техника за работа с деца с увреден слух и 10 пилотни училища са оборудвани със специализирана техника за работа с деца с нарушено зрение.

В 22 пилотни училища и в 1 ОДЗ е изградена подкрепяща среда за деца и ученици с множество увреждания, лишени от родителска грижа и включени в процеса на деинституциализация, а в IV Помощно училище „Проф. Д. Кацаров“ – София, е изграден нов модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост.

По време на проекта са обучени над 1000 специалисти – логопеди, психолози, ресурсни учители, както и родители. Извършена е супервизия на работата на екипите от специалисти в избрани пилотни детски градини и училища и разработени препоръки за подобряване на дейността им.

Източник: teacher.bg

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,209 преглеждания

Comments are closed.