У нас се раждат повече момчета, отчетоха от НСИ

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

deca

Децата на възраст до 15 години, които живеят в България, са 998 206, като 513 597 от тях са момчета, съобщават от Националния статистически институт по повод Световния ден на детето. Децата представляват 14% от населението на страната, като от 1999 година насам относителният им дял на децата е по-нисък от дела на възрастните хора (над 65 години).

20 ноември е обявен за световен ден на детето през декември 1954 г. от ООН и ЮНЕСКО. Пет години по-късно е приета Декларация за правата на детето. На 20 ноември 1989 г. общото събрание на ООН, приема и Конвенцията за правата на детето, подписана от лидерите на 54 държави.

По данни от началото на миналата година, България се нарежда на едно от последните места сред 28-те държави – членки на ЕС, с най-нисък относителен дял на децата от общия брой на населението. Делът на най-младото население в ЕС-28 е 15.6%, като най-нисък е в Германия (13.2%) и Италия (13.8%), а най-висок – в Ирландия (22.1%) и Франция (18.6%).

Всяка година се раждат повече момчета отколкото момичета. Това е биологически факт през последните десетилетия, отбелязват от НСИ. През 2015 г. в България броят на децата е 65 950, като момчетата (34 069) са с 2 188 повече от момичетата.

През последните 55 години „най-момичешките“ години са 1994 и 2009,  а „най-момчешката“ е 1970.

При новородените деца през 2015 г. се запазва тенденцията за по-голямо разнообразие на имената при момичетата (2977 имена) отколкото на имената при момчетата (2560).

Най-популярните момчешки имена през миналата година са Георги (1109), Александър (1052) и Мартин (876). Момиченцата най-често са кръщавани Виктория (847), Мария (803) и Никол (737).

Сред другите интересни факти, които изваждат от НСИ, е фактът, че ранното чуждоезиково обучение все повече навлиза в началния етап на основното образование. Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I – IV), е 83.1%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език – 90.4%.

През миналата година в България на риск от бедност са изложени 25.4% от децата на възраст до 17 години, или с 6.3 процентни пункта по-малко спрямо 2014 година. Като важен фактор за бъдещото развитие на децата се посочва достигнатата образователна степен и професията на родителите.

По-високото образователно равнище дава възможност за по-широк достъп до пазара на труда и съответно до по-високо заплащане. През 2015 г. всяко седмо от десет деца (69.4%) с родители, които са с начално или без образование, живее в бедност.

Приблизително 12 пъти по-малко, или 5.6%, са децата с родители с висше образование, които живеят в риск от бедност.

През 2015 г. за деца и юноши са издадени 837 заглавия – книги и брошури с тираж 1.002 млн, което е с 510 заглавия повече в сравнение с 2010 година. Научнопопулярната литература включва 386 заглавия, от които 65 книги и 321 брошури. Художествената литература е представена с 451 заглавия с тираж 420 хиляди, от които 250 книги и 201 брошури.

По жанр най-много са издадените романи (154), като 147 са преводни. Поезията включва 65 книги, от които 9 са превод от чужди езици.

Драматургията е представена от 7 български заглавия, докато сборниците от произведения с различни жанрове са 9. През 2015 г. за деца и младежи са издадени 6 вестника и 35 списания (вкл. комикси и рисувани издания) с годишен тираж съответно 39 хил. и 1.4 млн.

Според НСИ намаляват излъчваните телевизионни предавания за деца и младежи. През 2015 г. 116-те регистрирани и лицензирани български телевизионни оператори, са излъчили програми с обща продължителност 731 207 часа, от които детските предавания са 14 724 часа, а младежките – 3613 часа.

по информация от dariknews.bg

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

3,010 преглеждания

Comments are closed.