Tag: обхват

Под 1% са децата, които не са имунизирани или реимунизирани

Под 1% са децата, които не са имунизирани или реимунизирани

Между 0,07 и 0,74%. е относителният дял на децата, които не са обхванати от задължителни имунизации и реимунизации поради отказ на родителите. Данните са на Националния център по обществено здраве и анализи за 2017 г. Те показват още, че с нарастване на възрастта броят на отказите намалява. Като основна причина за отказ на подлежащите на […]