Tag: наредба

Проект за мерки против изоставянето на деца е публикуван за обществено обсъждане

Проект за мерки против изоставянето на деца е публикуван за обществено обсъждане

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция е публикуван за обществено обсъждане. С предложените промени е поставен акцент както върху подобряване на мерките за подкрепа на родителите с цел превенция на […]