Tag: млади майки

Бременността – благословение или бреме?!

Бременността – благословение или бреме?!

Очакването на дете е много специален период в живота на всяка жена, взела решение да бъде майка. Той е уникален и неповторим всеки път, дори тя да е бременна 4 пъти. Факторите за това са най-различни: възраст, здравословно състояние, ангажираност на работа или с друго дете. И все пак ключова роля за една нормална и […]

Фразите, които младите майки никога не биха искали да чуват

Фразите, които младите майки никога не биха искали да чуват

Обикновено младите майки се намират в твърде деликатно положение след раждането – от една страна са толкова щастливи, а от друга така тревожни. Точно това е и периода, в който роднини, близки и приятели изведнъж решават, че трябва да засвидетелстват внимание и мъдрост и започват безспир да ръсят от никого непоискани съвети. Ето кои фрази биха взривили […]