Tag: екстроверт

Детето интроверт

Детето интроверт

Понятията есктроверт и интроверт са въведени в психологията от швейцарския психиатър и основател на аналитичната психология Карл Юнг. Двата типа се различават един от друг по реакциите, които имат към конкретни събития от ежедневието и живота изобщо, по начините на възприемане на информацията от околния свят, ученето и емоционалните реакции, както и от това какви […]