Tag: ДАЗД

Агенцията за закрила на детето започна проверки на центровете за деца с увреждания

Агенцията за закрила на детето започна проверки на центровете за деца с увреждания

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Елеонора Лилова постави началото на проверките в Дневните центрове за деца/младежи с увреждания (ДЦДМУ). Основната цел на тематичните инспекции е да бъде направен актуален преглед на състоянието и качеството на услугите за деца с увреждания, предоставяни от общини и лицензирани доставчици на социални услуги. Ще бъдат изследвани […]

Национална телефонна линия за деца в риск 116 111

Национална телефонна линия за деца в риск 116 111

ДАЗД и МВР с обща координация в работата по сигнали за деца в риск Държавна агенция за закрила на детето и Министерството на вътрешните работи чрез Дирекция „Национална система 112” подписаха Протокол за сътрудничество при приемане и отработване на сигнали и информация за деца по Единния европейски номер 112 и Националната телефонна линия за деца […]

Седмица на правата на децата от 16 до 20 ноември

Седмица на правата на децата от 16 до 20 ноември

Инициативата е посветена на 26-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето, която отбелязваме на 20 ноември – петък. Множество информационни прояви са заложили в календара си членовете на консултативния орган към председателя на ДАЗД, чиято цел е максимален брой деца да научат правата си. Членовете на Съвета ще проведат над 100 […]

Информационен ден за осиновяването

Информационен ден за осиновяването

За втора поредна година на 29 септември  у нас се проведе информационен ден на осиновяването. Инициативата е на Асоциация „Осиновени и осиновители“ и има за цел да се повиши чувствителността и информираността на обществото по темата, както и да насърчи формирането на общности от осиновители за подкрепа и взаимопомощ. В събитието се включва и Държавната […]