Родителство отвъд технологиите: Всяко дете е отделна вселена

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo
DigitalKidz

Тя е Ивелина Атанасова, занимава се със стратегически маркетинт и бизнес развитие и работи като консултант повече от десет години. Основателка на онлайн медия за дигитален маркетинг NewTrend Media,  Агенция за стратегически маркетинг и консултации NewTrend Marketing и Агенцията за събития NewTrend Events с която организира Digital KidZ.

Digital KidZ е социална инициатива, която се провежда за трети пореден път и следващото издание е на 7.11.2015, а билетите са още в продажба. Започва с амбицията да помогне на учителите и родителите да разберат по-добре своите деца и да се справят успешно с всички предизвикателства, пред които ги изправят технологиите в тяхното образование и възпитание.

П7: Вашият слоган е „Родителство отвъд технологиите“ какво трябва да каже това на родителите и какви са насоките, по които този проект работи?

ИА: Защото технологиите не би следвало да са пречка нито за отглеждането, нито за възпитанието на децата. Те са просто инструмент, който срещаме по пътя на възпитанието и образованието на нашите деца. Не трябва да се възприемат като пречка за добрата комуникация, добрите взаимоотношения и връзката ни с децата. Бихме искали порасналите да вникнат в същността на технологиите и когато познават техните силни и слаби страни, т.е. подводните камъни, те  ще съумеят да възпитат у децата си уменията как технологиите да им служат, за да вървят напред и да се развиват, а не да са заплаха за тяхната сигурност и емоционално развитие.

П7: Какво обаче трябва да знаем за това как да възпитаваме съвсем малките, които тепърва се сблъскват с технологиите?

ИА: Това е всъщност основното предизвикателство, заради което се опитваме да дадем по-широка обществена гласност. Аз често сравнявам технологиите с ножа в кухнята: Нито един осъзнат родител не дава в ръцете на децата си остри предмети, надявайки се, че те няма да се порежат или наранят. Обикновено ги предупреждаваме и пазим и за парещите предмети в кухнята. В момента отношението към технологиите е изключително безотговорно и за съжаление вече сме свидетели на тази безотговорност. Най-добре това се вижда при децата в тийнейджърска възраст и когато станат асоциални, некомуникативни и както много родители казват „Не стават от компютъра!“ Ние се опитваме да предотвратим точно това. Технологиите са инструмент и те следва да бъдат възпитавани. Има период, в който не бива да се ползват от децата, а има и период, в който могат да се ползват с рестрикции от страна на родителите, има и период, в който те могат да се ползват свободно, но това е възможно след като детето вече е подготвено за това какво да очаква, как да пази своята онлайн идентичност и сигурност, с кого да си пише, как да пише и т.н. Това са нещата, които ние се опитваме да научим и покажем на всички заинтересовани.

П7: Какво бихте направили за хората, които остават в страни от проекти като този?

ИА: Същинският проблем е, че подобни проекти се подценяват не само от родителите, но и от различни правителствени структури. В едно писмо от Европейския парламент към  Европейската комисия от 2012 година, в което ЕП твърди, че Интернет и дигиталните устройства, макар да не са създадени изначално за употреба от деца, всички изследвания сочат, че възрастта, в която децата имат достъп до Интернет и дигитални устройства е все по-ниска и въпреки това децата не се вземат под внимание и не представляват интерес като таргет-група. Съответно не се прави на ниво бизнес, родителство и учителство нищо, за да бъдат възпитани децата как да използват технологиите и не се създава онлайн съдържание, което да е качествено и предназначено само за деца. Вследствие на което ЕП излиза с препоръки да се предприемат действия децата да се възпитават, така че да се научат да се пазят сами в интернет. Всъщност ние правим точно това. Да, имаме проблем, защото децата ползват технологии от много малки. И тъй като никой не ги учи как да ги ползват, това създава редица проблеми. Наред с това обаче именно технологиите могат да решат тези проблеми. Технологиите помагат много на деца с аутизъм, чиито комуникационни проблеми могат да бъдат преодолени посредством комуникации чрез технологиите. Аутистите са едни от най-добрите Бета-тестери и експерти в IT-бранша.

Когато родителите знаят за този факт, диагнозата би се оказала възможност за редица дейности. Затова за нас е важно да се дава гласност на факта, че технологиите могат и дават възможности за социализация и реализация на деца със специфични потребности.

П7: Технологиите колкото могат да вземат, толкова могат и да дадат, т.е. ако бъдат прилагани по правилен начин и в правилна група те ще имат положителни резултати и обратно, в тази връзка какво е вашето конкретно послание към общността – към родителите и учителите?

ИА: На първо място е, и родители и учители да осъзнаят, че новите деца са много различни от тези, които ние знаем от нашето детство. Това е така, защото децата днес възприемат информацията визуално, емоционално и тактилно, а не им е интересно да стоят цял ден в класната стая и да им се възприема по т.н. „тебеширена методика“. На първо място трябва да променим комуникацията с децата. Трябва да се търси и намира баланса, защото би било твърде тесногръдо да забраняваме новите технологии. Децата трябва да бъдат научени кога технологиите могат да са приятел и кога и как да ги използват за своя изгода и полза. Разбира се грандиозния проблем е, че когато децата използват технологиите без контрол, те могат да са в техен ущърб. Родителите трябва да се стремят да опознават децата си, защото в противен случай не биха могли да намерят този баланс. Има четири основни типа деца, с различен емоционален свят, съответно това предполага различни методи на възпитание, общуване и комуникация. Конференциите на Digital KidZ имат за задача точно това – да поставим основите и да продължим да градим напред във времето. Срещите с различните експерти от различни области ще разказват на родителите и учителите за технологиите от своите позиции, за да могат родителите да изградят базата, на която да стъпят, за да възпитат отговорно децата си.

П7: С една дума вие имате за цел да научите как от общото всеки родител да подходи по индивидуален начин към своето дете?

ИА: Точно така, всяко дете е отделна вселена, децата не може да се възпитават и обучават по един и същи начин.

П7: Как родителите да приложат на практика в ежедневието си вашите съвети, освен да заповядат на конференцията на Digital KidZ?

ИА: Да започнат да чуват децата си. Много е важно, освен да им казват какво да правят и какво да не правят, да се научат да чуват децата си. Комуникацията трябва да е двустранна, за да могат да вървят заедно по пътя напред.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,756 преглеждания

Comments are closed.