Професия „детегледач“ има нужда от регламентиране

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

resize

Отглеждането на дете изисква определени знания и умения, затова са необходими подготовка и опит, коментира психологът от Националния център по обществено здраве и анализи Красимира Костадинова.

Сред основните критерии за добра грижа е осигуряването на качество и сигурност.

На първо място отговорност за гарантирането на такава грижа имат родителите, напомни Костадинова. Според нея въпросът за родителската отговорност не бива да се третира единствено като задължение. Отглеждането на детето е право на родителите, доколкото те определят правилата, средствата, методите, традициите за възпитание и семеен живот и в същото време дълг и отговорност, защото предимно от тях зависи опазването на живота, здравето и обезпечаването на условия за нормално развитие на детето, отбеляза Костадинова.

Темата за отглеждането на детето е особено деликатна, защото последиците от допуснатите грешки, небрежност, невнимание имат не толкова измерение на закононарушения, колкото морален и духовен смисъл, защото са свързани със страдания и от двете страни – на детето и на родителя. Затова всеки родител полага усилия да ги избягва, изтъкна тя.

Костадинова подчерта важността на родителите да се оказва професионална помощ под формата на обучение, подкрепа, консултации за безопасно отглеждане на детето в подходящи условия. Това може да направи личният лекар при посещенията за профилактичен преглед или целенасочено и периодично да се прави от съответни институции и специалисти.

С тази тема е свързан и въпросът за обучението на такива специалисти, които да са в помощ на родителите. В случая, когато родителят избере професионална помощ (детегледачка), за да се гарантира правото на детето на най-добра грижа, е важен въпросът за регламентирането на този вид услуга, както и достъпът до такава, подчерта Костадинова.

За времето, през което замества родителя в неговата отговорност за живота и здравето на детето, за да извършва това пълноценно, детегледачът трябва задължително да отговаря на определени условия. За тази цел е добре да се регламентира като професия, упражняването на която би трябвало да изисква определено ниво на образование и специални изисквания за правоспособност, на мнение е Костадинова. В този смисъл, трябва да има дефинирани ясни и конкретни критерии за подбор на детегледачи, различни за различните възрасти на децата. Човекът, който кандидатства, трябва да е физически и психически здрав, категорична е тя.

Според психолога доверието е важен елемент в избора на човек, на когото родителят ще повери грижата за детето. Когато става дума за детегледачка, доверието е добре да се базира на проверена компетентност, която се доказва с някакво свидетелство за правоспособност и препоръки, документ за квалификация в областта, удостоверение за здравния статус. Така предварително могат да се избегнат много рискове.

Източник: www.novini.bg

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

860 преглеждания

Comments are closed.