Проект за мерки против изоставянето на деца е публикуван за обществено обсъждане

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

бебе

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция е публикуван за обществено обсъждане.

С предложените промени е поставен акцент както върху подобряване на мерките за подкрепа на родителите с цел превенция на изоставянето, така и на интензивната подкрепа, която ще се осъществява непосредствено след настаняване на детето извън семейството, с цел връщането му в семейството.

Предлагат се промени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето с цел повишаване на ефективността на финансовата подкрепа за превенция на изоставянето и реинтеграция в семейна среда. Предвижда се увеличаване на общия максимален годишен размер на еднократната помощ за превенция и реинтеграция от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД) на 10-кратния размер на ГМД.

Предлагат се изменения и допълнения и в Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, свързани с условията и реда за оценка на професионалната правоспособност на работещите в социалните услуги за деца и с конкретизиране на изискванията към доброволците за работа в социалните услуги за деца.

НМД

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

376 преглеждания

Comments are closed.