Правата ми като кръводарител

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

kruvodaryavaneЧесто от медиите съм чувал за недостиг на кръв в лечебните заведения при необходимост от кръвопреливане, както и за провеждането на кръводарителски кампании. Но, да си призная дали от страх за здравето ми или от незнание относно процедурата по кръводаряване, никога не съм дарявал кръв. Преди време аз самият се нуждаех от помощ и мои близки дариха кръвта. Така взех решение, когато оздравея и аз да извърша кръводаряване. На какви условия трябва да отговарям, какви права имам и как протича самото кръводаряване – сега ще ви запозная накратко.

На какви условия трябва да отговарям, за да даря кръв? Как протича самото кръводаряване?

За да даря кръв (до 450 мл.), аз трябва да отговарям на определени условия с оглед защитата на моето здраве като кръводарител и това на лицето, на което се прелива кръвта (реципиент).

Ето изискванията:

-          на възраст съм между 18 и 65 г. и не съм поставен поставен под запрещение;

-          нямам медицински противопоказания да даря кръв;

-          от последното ми кръводаряване са минали не по-малко от 60 дни;

Преди самото кръводаряване:

-          медицински специалист ми предоставя информация относно процедурата по кръводаряване, а аз подписвам информирано писмено съгласие като кръводарител, че не са ми известни причини, поради които взетата от мен кръв може да причини сериозни усложнения у приемателя, като напр. сифилис, хепатит В, хепатит С и СПИН.

-          попълвам декларация за здравословното ми състояние, основната част от декларацита представлява въпросник, като трябва да отговоря с “да” или “не” на определени въпроси;

-          лекар ме преглежда, за да прецени дали състоянието ми позволява да даря кръв.

-          Важно! Това, че не знам кръвната си група, не е проблем. При кръводаряване задължително се прави експресен тест на кръвната група, като лекарят взема няколко капки кръв от пръста ми.

Къде мога да даря кръв?

Кръв мога да даря в Националния център по трансфузионна хематология (НЦТХ),, центровете за кръводаряване в областните градове (центрове по трансфузионна хематология), в лечебно заведение, което има отделение по трансфузионна хематология, както и с помощта на мобилен екип за кръводаряване при кръводарителска кампания. Информация относно

центровете, както и текущите кампании мога да намеря на сайта на НЦТХ.

 

Като кръводарител  имам право да:

-          получа информация относно самата процедура по кръводаряване. има право да получа информация и във връзка с мерките за безопасност; възможните промени в организма ми или непредвидени реакции (хематом, локална кожна алергия, припадък, гърч и др.), рисковете от инцидент поради дефект на използван консуматив или човешка грешка, която може да застраши живота ми;

-          получа информация относно резултатите от направения ми медицински преглед, както и относно резултатите от извършените лабораторни изследвания на кръвта ми чрез системата за електронна проверка на резултати по номер на изследването на сайта на НЦТХ;. В тази връзка имам право на достъп до поддържания от НЦТХ регистър на донорите и реципиентите по отношение на информация, свързана със здравословното ми състояние. В регистъра се съхранява в продължение на 30 г. определена информация за мен;

-          ми се издаде от лечебното заведение карта за кръводаряването, в която са посочени моя уникален идентификационен номер като дарител, кръвната ми група, датата на кръводаряването, взетото количество кръв;

-          остана анонимен (законът забранява разпространяването на личните ми данни);

-          получа от лечебното заведение тонизираща храна (чай, сок, мед, шоколад и др.) на стойност около 8 лв.;

-          ми се възстановят разходите за транспорт до мястото на кръводарявнето в размер до 5 лв., ако предоставя документ за тях (билет от градския транспорт или маршрутка например);

-          получа символичен подарък на стойност до 6 лв. (плюшено сърчице например);

-          Законът определя, че едно кръводаряване струва 20 лв. като, освен посочените суми, в разпределението участват и разходите на лечебното заведение по промоция на кръводаряването. Медицинските консумативи, необходими за вземане на кръвта като тестовете за диагностика на хепатит С, В, HIV и тестове за определяне на кръвната група, се предоставят безвъзмездно от НЦТХ.

-          ползвам отпуск – за деня на прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него;

Кръводаряването е безвъзмездно.

 

Кръводаряването е безвъзмездно. Вземането на кръв може да се заплаща в изрично предвидени в закона случаи – най-често при спешен случай и при липса на налични количества от необходимата кръвна група в съответния център по трансфузионна хематология в областта. Ако даря кръв, лечебното заведение ще ми заплати в тази хипотеза – 90 лв. Тук мога да прочета и останалите случаи на възмездно вземане на кръв и размера на неговото остойностяване.

 

Промоция на кръводаряването

 

Лечебните заведения, които извършват вземане на кръв, провеждат кампании за промоция на кръводаряването и организират ежемесечно акции за кръводаряване по предварително изготвен план-график. Те осъществяват сътрудничество с Българския червен кръст (БЧК) и други неправителствени организации като Български алианс за кръводаряване (БАК), както и с медиите.

 

 

!Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт.

 

Източник: pravatami.bg

Актуално
кръводаряване, права, кръводарител, изисквания

 

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,378 преглеждания

Comments are closed.