Повече време с мама и татко e тайната на ранното детско развитие

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

rp_bebe-razvitie.jpg

1. Защо е важно ранното детско развитие?

Първите години от живота на детето са изключително ценни.

Развитието на детето е биологично заложено и в някаква степен зависи от генетични фактори, но ако не са създадени подходящите условия, лишено е от стимули и не се чувства обгрижено и обичано, то не може да развие потенциала си. Не бива да се подценява този ключов период от живота на детето, защото всички знаем, че за да построим здраво здание, трябва да положим здрава основа, здрав фундамент. Именно такъв фундамент е ранното детско развитие. Първите 3 години от живота на детето са най-важни за неговото бъдеще. Това е периодът, в който мозъкът се развива най-интензивно – до 90% от мозъчните клетки се формират тогава, оказвайки влияние върху физическите и психическите показатели. Когато родителят или обгрижващият възрастен полага адекватни грижи за детето, откликва на нуждите му и го стимулира по правилен начин, той му помага да реализира своя потенциал. Преди се е смятало, че през първите месеци няма смисъл да се полагат усилия за развитието на бебето. Мислело се е, че мозъкът на новороденото притежава достатъчно връзки и че средата не играе голяма роля в неговото развитие, но днес знаем, че тя оказва много важно и трайно влияние върху развитието на мозъка.

Как родителите да стимулират развитието на мозъка на детето си? Любов! Това е разковничето! Децата имат огромна нужда от вниманието и любовта на родителите си.

Веднъж една майка попитала своите деца: „Ако можехте да имате каквото си поискате, какво бихте желали най–много?“
Децата отговорили: „Да прекарваме повече време с мама и тате’’.

Има една хубава мисъл на Джойс Мейнард:
“Не само децата растат. И родителите растат. Така, както ние гледаме какво правят децата ни с живота си, те гледат какво ние правим с нашия. Не мога да кажа на децата си „протегнете ръцете си към звездите“. Това, което мога е да им покажа как аз се протягам.“ Изводът е, че родителят е най-добрият учител на своето дете. Оптималното стимулиране, взаимодействието със средата, взаимодействието между децата и родителите им, любовта към тях, сформират и помагат за разгръщане на потенциала им.

2. Какво представлява услугата Ранна интервенция и за кого е предназначена тя?

Ранната детска интервенция е базирана на разбирането за изключителната важност на първите години от живота на всяко дете.
Услугата се отнася за деца от 0 до 3 г., които имат увреждане или са в риск от развитие на увреждане или имат друга специална нужда, която оказва влияние на развитието им. Предоставя се на деца и техните семейства с цел намаляване на ефектите от увреждащото състояние, като стремежа е да се повлияе върху съществуващите трудности в развитието, както и да се предотврати появата на нови. Услугата е предназначена и за родители, които изпитват притеснения относно правилното развитие на детето им и считат, че то е по-различно от връстниците си, без задължително да се касае за диагностицирано трайно увреждане или заболяване.

Ранната интервенция е предоставяне на набор от услуги на детето и семейството му, така че да се предотврати изоставянето на детето поради увреждане и да се намалят неблагоприятните ефекти от състоянието му.

Услугите са насочени към бебета и малки деца от 0 до 3 години, които:
• са в риск от изоставане в развитието си, вкл. недоносени или с ниско тегло при раждане
• изостават в някоя от областите на развитие – познавателна, двигателна, речева, социална, емоционална
• са с диагностицирано състояние

В някои конкретни случаи могат да бъдат включвани и деца над 3 годишна възраст, в зависимост от конкретния случай и в съответствие с техните и тези на семействата потребности.

Детето и неговото семейство са в центъра на услугите. Работата е насочена към развиване потенциала на децата и капацитета на техните родители, чрез усвояване на умения за справяне с трудностите и постигане на напредък в развитието.

• Прилага се семейно – ориентиран подход. Фокусът е поставен върху цялото семейство, тъй като детето и семейството са в неразривна връзка. Целта е информиране, повишаване на чувствителността на родителите, тяхната способност да наблюдават, разбират, адаптират и напасват към нуждите на детето. Ранната интервенция насърчава родителството и подкрепата за развитие на детето, като работи върху взаимодействието родител-дете.

• От изключителна важност е индивидуалният подход към детето и неговото семейство,тъй като позволява фокусиране върху конкретните нужди на всяко дете и семейство. Въз основа на оценка на развитието на детето по Програма Ранна интервенция се изготвя индивидуална програма за всяко дете.

• Родителите са партньори, те не са пасивни наблюдатели, а са активно участващи във всички аспекти в процеса на подкрепа към тях и децата им.

• Във фокус са не дефицитите, а уменията на детето и силните му страни, както и силните страни и ресурси на самото семейство.

• Услугите се предоставят в естествената среда на детето – най-често в дома му, на детската площадка, в детската градина. Малкото дете се учи най-добре чрез ежедневните си преживявания и взаимодействия с познати хора, в познат контекст. Така усвоените умения ще се използват функционално и ще отговарят на мястото, където детето прекарва най-много време.

• Работата в мултидисциплинарни екипи може да осигури качествена оценка на нуждите и ресурсите на детето и семейството и да приложи необходимия комплекс от подкрепящи дейности. Специалистът по Ранна интервенция активно си взаимодейства с други специалисти в общността в подкрепа на семейството.

3. Каква е ролята на Ранната интервенция?

„Не можем да подготвим бъдещето за децата ни, но можем да приготвим децата ни за бъдещето.“ Франклин Рузвелт

Темповете на физическо и нервно-психическо развитие са най-интензивни в началния етап на живота. Ако в този най-сензитивен период детето пропусне шанса си за придобиване на знания и умения, за него може да бъде по-трудно да ги усвои по-късно в бъдеще. Добрата и навременна подкрепа през първите три години от живота на всяко дете е от жизненоважно значение, за да се гарантира добро здраве, физическо и интелектуално развитие и социални умения. Това е още по-важно за децата със специфични потребности. Услугите по Ранна интервенция могат да помогнат на децата да постигнат по-добри резултати, а родителите да обогатят и развият собствения си капацитет, да се справят в житейски ситуации, да се чувстват по-уверени и полезни в грижата за децата си.

Родителите получават подкрепа, за да изградят реални очаквания към детето – така те се научават да виждат постиженията му.

Ранната интервенция се фокусира върху силните страни на детето и семейството. Търсят се не дефицитите на детето, а възможностите му за развитие – с малки стъпки към голямата цел.
Въз основа на проучвания, четири области на поведение на родителя се свързват с резултатите от ранното развитие на детето – привързаност, отзивчивост насърчаване, обучаване. Чрез засилване на тези поведения на родителите, взаимодействията с детето им се подобряват и това води до постигане на напредък в развитието.

Насърчава се участието и на двамата родители в заниманията с детето. Майката и бащата общуват с детето по различен начин. И двете страни допринасят за развитието на детето. Както за майката, така и за бащата е важно да се грижи за семейството и да участва активно в живота му.

Програмата Ранна интервенция дава възможности и средства на семействата да приложат способностите и компетенциите си и да научат нови, за да посрещат нуждите на своето дете. Родителите придобиват чувство за контрол на живота си – взимат решения, избират възможности по отношение на практиките, ресурсите и интервенциите, които са подходящи за развитието на детето им.

Родителите са насърчавани да бъдат застъпници за правата на детето си.

4. Защо е важна превенцията?

Колкото по рано децата получат подкрепа и колкото по-рано родителите бъдат подкрепени в насърчаването на развитието на децата си, толкова по-далеч в живота ще стигнат те.
Pанната интервенция има много по-ниска цена от тази, която би се платила по-късно за преодоляване на вече съществуващи здравни и социални проблеми.

5. Как фондация „За Нашите Деца“ помага на деца и семейства в риск?

Фондацията помага чрез всички безплатни услуги за деца и семейства в риск. Те са факт благодарение на корпоративни и индивидуални дарители, които ни подкрепят. Сега екипът подготвя най-голямото ни благотворително събитие Вечер на добродетелите 2016 г. Всички набрани средства от Вечерта ще бъдат инвестирани в дейностите на Комплекс за ранно детско развитие, който само до края на 2017 г. ще подкрепи 400 деца с трудности в развитието и техните семейства.

В Комплекса децата и семействата в риск ще могат да използват широка гама от услуги – социални и медицински, сред които хипо, хидро и арт терапия. Към тази кауза може да се присъедини всеки, които закупи куверт за събитието и бъде наш гост. Вечер на добродетелите 2016 ще се проведе на 26-ти октомври в Sofia Tech Park и ще събере на едно място целия културен, дипломатически и бизнес елит на страната. На сцената на събитието ще излязат световно известни български звезди, които подкрепят каузата. Всеки гост ще бъде част от една невероятна атмосфера и ще получи възможността да подкрепи най-нуждаещите се. Бъдете наш гост и се присъединете към каузата да променим съдбата на стотици деца и семейства в риск.

На въпросите в това интервю отговори Рая Цветанова – специалист „Ранна детска интервенция“ в Центъра за обществена подкрепа „Св. София“ на фондация „За Нашите Деца“

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Публикувано в: Бебето Развитие

Етикети:

35,531 преглеждания

Comments are closed.