Личните лекари ще ни викат на профилактични прегледи с SMS

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

doctor-k

doctor-kПроект на наредба, която ще определя основния пакет от дейности, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса е публикуван за обществено гласуване, което ще продължи до 3 декември 2019 г.

Проектът предвижда личните лекари да уведомяват своите пациенти чрез SMS, телефонно обаждане, e-mail или със съобщение на общодостъпно място в лечебното заведение за предстоящите профилактични прегледи, които трябва да им се направят

Парите, предвидени по проекта възлизат на 4 454 милиона лева, а дейностите, които ще се осъществяват в извънболничната помощ са първична, специализирана и дентална.

Идеята на проекта е да гарантира навременен и достъпен начин всеки гражданин на държавата да получи качествена медицинска помощ и най-вече върху профилактичните дейности. За пациентите над 18 годишна възраст, които попадат в рискови групи се предвижда извършването на оценка на рисковите фактори, свързани с определени заболявания и вредни навици.

В основния пакет медицински дейности, включени в проектонаредбата, влизат още оказване на медицинска помощ в дома на пациента по преценка на личния лекар и дейности по оказване на медицинска помощ при спешни състояния и поддържане на жизнените функции на територията на лечебното заведение до пристигане на екип на център за спешна медицинска помощ или хоспитализация на пациента.

Очакваните финансови средства за прилагане на наредбата съобразно приетия на първо четене от парламента бюджет на НЗОК за 2020 г. са завишени в сравнение с 2018 и 2019 г. със 17,9% и 8%. Може да се очаква увеличение както на обема здравни дейности, включени в наредбата в частта за първична извънболнична медицинска помощ, така и на техните стойности, се казва още в проекта.

В пакета „Специализирана извънболнична помощ“ са включени и медикодиагностични дейности, като прогнозният общ брой е около 21,3 млн. броя медикодиагностични изследвания за осигуряване на диагностичния процес и диспансерното наблюдение. За 2020 г. средствата за специализирана извънболнична медицинска помощ и медикодиагностична дейност се предвижда да нараснат спрямо последните две години съответно с 15,5 % и 5,4., което позволява да се извършват повече дейности, включени в наредбата в частта за Специализирана извънболнична медицинска помощ.

Проектонаредбата предвижда дейностите в болничната помощ да се осъществяват в рамките на клинични пътеки, клинични процедури и амбулаторни процедури. За разлика от клиничната пътека, клиничната процедура включва дейности с продължителност до 24 часа, които се предоставят на пациентите в рамките на техния болничен престой. Изрично се подчертава, че всяка клинична пътека с престой до 3 дни трябва да може да бъде изпълнена и приключена като амбулаторна процедура в рамките на един ден и пациентът да бъде изписан. За целта обаче болният трябва да е престоял в лечебното заведение не по-малко от 12 часа по клиничната пътека и да са извършени всички процедури, които са предвидени по нея.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

345 преглеждания

Comments are closed.