ФОКУС: За кого е важно доброто общуване между училището и родителите

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

roditelj-nastavnik

Доброто общуване между училището и семейството е много важно на първо място за децата – за да усещат подкрепа и от своите родители, и от своите учители, и тази подкрепа да е съгласувана между тях. Тази комуникация обаче на много места е нарушена – често между учителите и родителите липсват доверие и разбиране. Контактите между родителите и учителите като цяло са редки и обикновено се изчерпват основно с родителските срещи, които са недостатъчни за пълноценно общуване.

Чрез проекта ФОКУС – Форум за Открита Комуникация между Училището и Семейството – Асоциация Родители цели да подпомогне учителите и родителите да изградят по-добро общуване помежду си. Проектът се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

Aсоциация Родители ще проучи реалните нагласи, практики и нужди на родителите, свързани с комуникацията им с учителите. Проучването ще ни помогне да създадем наръчник за родители, който ще съдържа насоки и инструменти за това как учителите и родителите да общуват по-ефективно, като изграждат отношения на доверие помежду си. Наръчникът ще бъде представен на Форума за Отворена Комуникация между Училището и Семейството (форум ФОКУС) в края на 2018 г. Асоциация Родители ще разпространи наръчника и чрез други информационни канали – онлайн, партньорски организации и др. - така че посланията и практиките в него да могат да достигнат до повече родители.

Асоциация Родители се занимава с подобряването на общуването между училището и семейството от години и проектът ФОКУС е поредна стъпка в тази посока. Разчитаме, че и родителите, и учителите от град София ще подкрепят Асоциация Родители в работата за подобряване на връзката семейство-училище, защото общата ни цел е добруването на нашите деца, българските родители и учители.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

963 преглеждания

Comments are closed.