Асоциация Родители с наръчник за родителите на деца в детската градина

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

kindergarten-cover

На 8 септември 2015 г. Асоциация Родители представи първия наръчник за родители на деца в детската градина. Книжката излиза под заглавие „Добре дошли в детската градина, родители!“ и има за цел да подпомогне родителите в процеса на адаптация на децата при постъпване в детската градина. Изданието излиза с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2015, в тираж 11 000 броя и се разпространява безплатно до всички детски градини на територията на Столична община.

Наръчникът „Добре дошли в детската градина, родители!“ предлага практически съвети в помощ на родителите при използването на модели на позитивно възпитание и ненасилствени педагогически подходи, които да бъдат прилагани както от семействата, така и от екипите на детските градини. Чрез запознаване с особеностите на възрастовото развитие и чрез подобряването на диалога между семейството и образователните институции, Наръчникът допринася за повишаване на качеството на грижата и предучилищното образование на децата в детските градини в София.

На представянето бяха дискутирани възможностите и бариерите пред изграждането на пълноценна връзка между семейството и детската градина, както и най-ключовите моменти от адаптацията на децата и родителите към периода на тръгване на детска градина.

Гости на представянето на Наръчника бяха г-жа Милена Дамянова, Председател на Комисията по образование в 43-то Народно събрание, г-жа М. Минчева, Директор на Дирекция Образование в Столична община, г-жа Н. Ангелска, Координатор на Програма Европа в Столична община, инж. П. Църноречки, Кмет на район Красно село, г-жа С. Джагарова, Заместник-кмет на район Красно село, г-жа С.Балева, Председател на Сдружение на директорите в средното образование в Република България и Директор на ОДЗ №8 „Таврия“, гр-София, г-жа Н.Кацарска, Директор на ЦДГ №55 „Веселина“, гр.София.

Г-жа Цвета Брестничка, Председател на Асоциация Родители, представи Наръчника „Добре дошли в детската градина, родители!“, който  е създаден на базата на опита на екипа на Асоциация Родители от работа с родители на деца в предучилищна възраст и след проучване на нуждата от подобряване на комуникацията със семейството от страна на директори, педагози и възпитатели в детските градини. „Старали сме се да сме максимално практични, полезни и добронамерени в съветите в това ръководство, защото си даваме сметка, че често страховете и недоверието от страна на родителите към детската градина са следствие на липсата на подходящо поднесена информация за ежедневието на децата и процесите, които протичат там. Ако ме питате кое е най-важното нещо, което касае тръгването на детето на детска градина – това е доверието. Искаме да дадем на родителите гледната точка на спокойствието и доверието в това, че техните деца ще се справят и че те поемат по пътя на самостоятелността, подкрепяни от екипите в детските градини.“ – каза г-жа Брестничка.

Г-жа Мария Минчева изрази подкрепата на Столична община за издаването на Наръчника: „Важно е да се градят мостове между семейството и институциите и Столична община иска да инвестира в подобряване на взаимодействието, защото ранното детско развитие е особено важна инвестиция в нашите деца, която ще се върне в пъти в бъдещето. Партньорството с неправителствения сектор е важно за нас, защото организации като Асоциация Родители са проводници между институциите и родителите в името на децата.“

Г-жа Стефанка Балева благодари от името на всички директори за Наръчника, който е своеобразен „учебник по взаимодействие“ между учители, деца и родители. Тя каза още: „Въпросите от наръчника са въпроси, които ние си поставяме всеки ден. Той е невероятно улеснение за учителите, защото съдържа актуална и добре поднесена информация за родителите, особено за възрастовите характеристики на децата. Много актуална е темата за баланса между пълното обгрижване на децата като очакване от страна на родителите и подкрепата и насърчаването от страна на учителите, чиято роля е все пак не да обгрижват, а да насърчават и развиват умения за самостоятелност у децата.“

Г-жа Недялка Кацарска разказа за реакциите на родителите на новопостъпващите деца в ЦДГ №55, когато са разбрали, че ще получат Наръчник. „Родителите много се зарадваха и нямаха търпение да стигне до тях, почувстваха се сякаш значими.“ От своя дългогодишен опит на директор тя още каза: „Младите родители отглеждат с голяма любов своите деца, но са все още неподготвени за процеса на раздяла с детето при постъпването му в детска градина и трудно го пускат по пътя на самостоятелността. А те трябва да са спокойни и да знаят, че детската градина е място, където работят прекрасни педагози и персонал и всички деца получават грижа, любов и внимание.“

Представянето и дискусията завършиха с анонс от страна на г-н Давид Кюранов, координатор на Национална Кампания „Да бъдеш Баща“ и част от екипа на Асоциация Родители, който обяви предстоящото излизане на Наръчник „Детската градина кани бащата“. Изданието е събрало успешни инициативи за бащи и деца от различни детски градини и е предназначено за професионалисти от детските заведения като ръководство с практическа насоченост за работа с родители с фокус върху важната роля на бащите.

 

Електронният вариант на Наръчник „Добре дошли в детската градина, родители!“ е публично достъпен на страницата на Асоциация Родители.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

2,729 преглеждания

Comments are closed.