Антибиотична резистентност

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

deca_lechenie

Факт 1.
Антибиотичната резистентност представлява все по-сериозен проблем за общественото здраве в Европа

Възникването, разпространението и селекцията на резистентни бактерии е заплаха за безопасността на пациентите в болниците защото:

• Инфекциите с резистентни бактерии водят до нарастване на заболеваемостта и смъртността на пациентите, както и до увеличаване на продължителността на болничния престой

• Антибиотичната резистентност често води до отлагане на подходяща антибиотична терапия

• Неподходящата или отложената антибиотична терапия при пациенти с тежки инфекции се свързва с по-лош изход за пациента и понякога със смърт

Факт 2.
Неправилната употреба на антибиотици в болниците е един от движещите фактори за антибиотична резистентност

Има по-голяма вероятност хоспитализираните пациенти да получат антибиотик и 50% от всички, използвани в болниците антибиотици, може да са неподходящи.

Неправилната употреба на антибиотици в болниците е един от основните фактори за развитие на резистентност към антибиотиците.

Неправилната употреба на антибиотици може да включва:

• Ненужно предписване на антибиотици

• Отлагане на приложението на антибиотици при критично болни пациенти

• Прекомерна употреба на широкоспектърни антибиотици или неправилна употреба на тясноспектърни антибиотици

• По-ниска или по-висока от оптималната за конкретния пациент доза на антибиотиците

 • Твърде кратко или твърде дълго лечение с антибиотици

• Антибиотичната терапия не е подбрана според резултатите от микробиологичното културелно изследване

Факт 3.

Предимства на разумната употреба на антибиотици

Разумната употреба на антибиотици може да предотврати появата и селекцията на резистентни бактерии и е доказано, че намаляването на употребата на антибиотици води до по-ниска честота на инфекции.

Факт 4.

Многостранните стратегии могат да доведат до разумна употреба на антибиотици

Като част от многостранните стратегии определени мерки могат да доведат до по-добри практики на предписване на антибиотици и намаляване на антибиотичната резистентност в болниците. Многостранните стратегии включват използването на непрекъснато повишаване на квалификацията, насоки и политики на болниците свързани с антибиотиците, основани на доказателства, ограничителни мерки и консултации от лекари по инфекциозни болести   микробиолози и фармацевти.

Мерките за насърчаване на разумната употреба на антибиотици включват:

• Непрекъснато повишаване квалификацията на лекарите и специалистите, включено в цялостните стратегии на болниците

• Насоки и политики на болниците, свързани с антибиотиците, основани на доказателства

• Проследяването на антибиотичната резистентност и данните за употреба на антибиотици в болниците за емпирична антибиотична терапия при тежко болни пациенти

 • Прилагане на правилното време и оптимална продължителност на антибиотична профилактика за операция

• За някои показания прилагане на лечение с по-малка (вместо по-голяма) продължителност

• Вземане на проби за микробиологичен анализ преди започване на емпирична антибиотична терапия, контрол на културелните резултати и оптимизиране на антибиотичната терапия въз основа на резултатите от културелното изследване.

Тъй като антибиотичната резистентност непрекъснато се увеличава, а през последните години са открити малко нови антибиотици, понастоящем проблемът с антибиотичната резистентност представлява сериозна заплаха за общественото здраве. За да е сигурно, че става въпрос за бактериална инфекция и за да се изпише най-подходящия антибиотик, предвид конкретното състояние и конкретния човек, се препоръчва пускане на антибиограма. Така ще се избегне прием на антибиотик, ако такъв не е нужен или смяната му, ако след няколко дни се окаже, че изписаният не действа.

www.ecdc.europa.eu

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

400 преглеждания

Comments are closed.