Защо шведските деца имат най-щастливите родители

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

hapy-fathers

Няма какво да се лъжем… Поне веднъж на всеки от нас се е случвало да излезе от къщи преди малкото съкровище да е отворило очи и да се прибере след като то вече е заспало. С особена сила това важи за татковците.

Има обаче една страна в Европа, в която благодарение на щедрата социална политика по отношение на родителите и грижата за децата, това почти не се случва. Страната е Швеция и там родителите се ползват от предимството на намален работен ден, гъвкаво работно време или привилегията изобщо да не ходят на работа, когато решат да са родители. Наред с това, шведските родители имат право да изберат кога и как да използват платения родителски отпуск до навършване на 8 годишна възраст на детето, а ако имат повече деца да съберат и използват всички отпуски, които им се полагат наведнъж.

В Швеция родителите ползват най-дългия платен отпуск за отглеждане на дете, който може да бъде разделен между двамата родители по равно. Той е 480 календарни дни, от които 390 се заплащат на база 80% от реалната заплата на родителя, а останалите 90 дни се обезщетяват с фиксирана от държавата сума.

Платеният отпуск за отглеждане на дете може да се раздели по равно между двамата родители. Съществува и специален финансов бонус, ако родителите си поделят този отпуск. Всеки татко има право да ползва минимален период от три месеца допълнителен отпуск по бащинство. Това прави Швеция особено щедра към татковците. В момента дори се обсъжда възможността месеците за бащинство да се увеличат на пет, тъй като обичайно бащите по-рядко се възползват от привилегията да използват отпуск за отглеждане на дете. Ако това стане, шведските бащи ще разполагат с една от най-дългите отпуски по бащинство в света след Южна Корея, Япония и ще се подредят преди тези от Франция.

Отпускът за отглеждане на деца в Швеция се полага и за родителите, които са безработни към момента на раждане на детето.

Въпреки всички грижи на шведското правителство за насърчаване на равнопоставеното използване на отпуска за отглеждане на деца, то обмисля да намали общия брой на дните, като от 480 смята да ги намали на 460, което не би променило общата картина съществено, като ще се запази първенството на Швеция по брой календарни дни за платен отпуск за отглеждане на дете в Европа и света.

Подкрепата за родителите на малки деца в Швеция съвсем не се изчерпва с грижите в ранна детска възраст. Всеки шведски родител има право на до 120 дни допълнителен отпуск през годината, ако детето е на възраст до 12 години и има нужда от грижи поради заболяване.

Така наречената “грижа за дете” (“vård av barn” – VAB), се обезпечава с 80% от заплатата на ползващия я. Средствата се предоставят по правителствена компенсационна схема, а не се изплащат от работодателя.

Допълнително родителите могат да кандидатстват и за до 60 дни компенсация, ако детето им е здраво, но техните детегледачки или баба и дядо не се чувстват добре и не могат да се грижат за детето. В рамките на тези дни влизат и дните, в които родителите трябва да заведат децата на контролен преглед при лекар или на зъболекар.

Децата в Швеция могат да посещават детска градина от 1-годишна възраст по преценка и желание на родителите, но задължително посещават предучилищни групи, ако са на възраст  от три до шест години. Правителството поема финансирането за три часа предучилищно обучение на ден. В тези групи децата се подготвят за основното образование, като се съсредоточават върху обучение, базирано преди всичко на учене чрез игра.

Родителите с деца под осемгодишна възраст, които са за първа година на училище, имат право на намалено работното време с до 25%, т.е. да преминат на шест часов работен ден. Това дава възможността на повечето майки и татковци да прекарват достатъчно време с децата си, което е от особена важност успешната им адаптация към новите условия в училище.

www.weforum.org

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

15,431 преглеждания

Comments are closed.