Защо е нужна национална програма за превенция на ранните раждания?

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Early pregnancy

На 26 септември бе деня на контрацепцията.  По този повод Национална мрежа за децата (НМД) за пореден път обърна внимание на липсата на цялостна национална програма, която да предложи системен и интегриран подход за превенция на ранните раждания и аборти сред подрастващите. Тази програма трябва да насърчи развитието на семейното планиране и да подпомогне достъпа до съвременни контрацептиви и здравно образование.

В България има натрупан опит и могат да се предложат добри практики за превенция на нежеланата бременност и ражданията от малолетни майки. Повечето от тези програми обаче се осъществяват на проектен принцип, с невъзможност за осигуряване на дългосрочност на дейностите и устойчивост на постигнатото.

В тази връзка, Национална мрежа за децата апелира за разработване на Проект на Национална програма за подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве 2015-2019 г.

Необходимостта от подобна програма се подкрепя от данните за високи нива на раждаемост във възрастта 15-19 г. През 2013 г. са родени 6727 деца от майки на възраст 15-19 г. и 301 деца от майки под 15 години. (източник: НСИ). Предполага се, че не всички раждания от непълнолетни се регистрират и отчитат коректно от здравните заведения.

Също така, регистрирана е висока честота на абортите във възрастта 15-19 години. През 2013 г. общо абортите на девойки под 19 години са 2590 (8,77 на 1 000 момичета). Абортите на момичетата под 15 години за 2013 г. са 137. За тези показатели също се предполага по-ниско регистриране от действителното.

Тревожни са и данните за увеличаване на майчината смъртност. По информация на НСИ през 2012 г. тя се увеличава до 4.3, а през 2013 г. нараства до 12.0.

Причините за ранните бременности и раждания са различни и са свързани както с обществени, така и със социални и икономически фактори: Сред тях са ниска сексуална култура; рисково сексуално поведение; широко разпространение на необезопасени сексуални контакти; кратка продължителност на сексуалните партньорства; сексуални контакти срещу пари и подаръци; ранно отпадане от училище, неблагоприятна семейна среда; тема – табу в училище и вкъщи, натиск от общността за ранно раждане; липса на административни санкции за мъжете, които съжителстват с малолетни и непълнолетни; здравно осигуряване под 18 годишна възраст – момичетата се възползват, че все още са осигурени и забременяват, за да ползват преференциите от това.

Особено сериозна причина за липсата на семейно планиране е силно ограниченият достъп на подрастващите до съвременни програми за здравно и сексуално образование.

По данни на Министерство на образованието за учебната 2014/2015 г., само 202 училища в страната предлагат свободно избираема подготовка по сексуално и/или здравно образование за 7243 ученици.

Негативните ефекти на ранните бременности и раждания върху живота на момичетата са добре известни: Въздействието върху здравето включва рискове за майката и кърмачето. Отражението върху образованието се изразява в прекъсване или пълно прекратяване на учението и свързаните с това загубени възможности за реализация. Икономическите последици са невъзможност за реализация на трудовия пазар, допълнителни разходи за здравния и социалния сектор, бедност и загуба на човешки капитал.

Препоръките на Национална мрежа за децата (НМД)са да се приеме Програма за сексуално и репродуктивно здраве от Министерството на здравеопазването възможно най-бързо, заедно с план за мониторинг и финансов план. По мнение на Мрежа за децата изключително важно е в Програмата да се включи осигуряване на безплатни контрацептиви за най-рисковите групи.

Необходимо е също да се разработят и приложат комплексни и интегрирани здравно-социално-образователни програми, насочени към уязвими подрастващи момичета.

Децата и младите хора трябва да имат достъп до системно здравно образование, което да бъде част от задължителната подготовка в държавните училища. Необходими са също повече здравни медиатори – към момента те са 170 в 99 общини, както и да се регламентира възможността от страна на Министерство на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването здравни услуги да се предоставят от НПО.

Източник: НМД

 

 

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

2,009 преглеждания

Comments are closed.