Замразяват паричните помощи за отглеждане на дете до 2020 г.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

pomoshti_k

Проектът на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г., публикуван на сайта на Министерството на финансите сочи, че всички видове плащания, свързани с бремеността, раждането, отпуската по майчинство и месечните обезщетения за отглеждане на дете ще остане в същите рамки, в каквито е до момента.

Размерът на майчинските ще остане 340 лева месечно, поне през следващите три години и половина. Замразени, до началото на 2021 г., ще останат и месечните помощи в размер на 37 лева за отглеждане на дете до завършване на средното му образование. Това важи и за помощите за две деца (85 лева), три деца (130 лева) и за четири деца (140 лева).

Отглеждането на близнаци ще се подпомага от държавата с настоящата сума от 75 лева и през следващите три години и половина.

Размерът на еднократната помощ при раждане на живо първо дете остава 250 лв. за периода 2017-2020 г. Това важи и за помощите при раждане на второ дете – 600 лв., за трето – 300 лв., като за всяко следващо дете сумата си остава 200 лв, както и до сега.

Помощта за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, остава 2880 лв. до 2020 г., сочи прогнозата на Министерството на финансите.

Замразени остават и помощите за отглеждане на деца с трайни увреждания.

Прагът на доходите, под които семействата и бременните жени имат право на помощи, също остава непроменен – средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца в размер до 400 лева.

Прогнозата за периода 2018-2020 г. на Министерството на финансите предвижда поетапен ръст на минималната заплата, която трябва да достигне до 610 лева.

Като цяло приходите в хазната трябва да скочат от заложените за тази година 34.6 млрд. лева до 41.2 млрд. лева към края на 2020 г. На този фон, социалните разходи на България също ще нараснат от 12.3 млрд. лева до 14.043 млрд. лева през 2020 г., като разходите за пенсии ще минат границата от 10 млрд. лева през 2019 г.

За сравнение, приходите от осигуровки ще възлизат на 9.8 млрд. лева през 2020 г. През същата година бюджетът на страната ще бъде без дефицит, предвижда проектът на Министерството на финансите.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

19,105 преглеждания

Comments are closed.