Законопроект забрани използването на мобилни телефони в час

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

deca-s-telefoni

Използването на мобилни телефони по време на учебните часове ще бъде забранено със закон. Това решиха депутатите днес, като приеха на второ четене текстове от Закона за училищното и предучилищното образование, съобщи БНР.

Законопроектът, внесен в Народното събрание от депутати от ГЕРБ, се очаква да влезе в сила от учебната 2016/2017 г.

Освен забраната за използване на мобилни телефони в клас, в закона изрично се регламентира и забрана учениците да употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол, наркотични вещества, както и да участват в хазартни игри, да носят оръжие и други предмети, които са източник на повишена опасност.

В закона са описани правата и задълженията на учениците. Част от текстовете гласят, че децата имат право да дават предложения и изказват мнения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове. Те ще могат да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, включително учебните планове.

Учениците ще са длъжни за носят ученическите си лични карти във и извън училище. Друг текст гласи, че всяко училище ще трябва да изготви свой етичен кодекс, който да бъде публикуван на сайта му.

Приетите текстове предвиждат министърът на образованието да одобрява неограничен брои учебници и помагала. Според сега действащите разпоредби той одобрява до три учебника по един учебен предмет за всеки клас.

Източник: БНР

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,975 преглеждания

Comments are closed.