Задължителни прегледи, изследвания и имунизации за децата от 0 до 12 месечна възраст

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

bebe-pregled 

Програмата за „Детско здравеопазване“ е разработена от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) с цел да информира всеки родител за всички задължителни профилактични дейности – прегледи, изследвания и имунизации, които трябва да се направят на децата от 0 до 18 годишна възраст. Тези профилактични дейности са свързани с проследяването на растежа и развитието на всяко дете и могат да се провеждат от личния лекар или от педиатър, ако личният няма придобита педиатрична специалност.

В настоящата статия ще разгледаме всички задължителни прегледи, изследвания и имунизации, които е необходимо да се направят на бебетата от раждането до навършване на една година. 

Веднага щом се роди бебето и още преди издаването на ЕГН и получаване на здравноосигурителна книжка в регистрационния формуляр за първоначален избор на общопрактикуващ лекар се вписват: рождената дата на детето и четири нули (ггммдд0000). След като бъде издаден ЕГН на детето, родителите трябва да представят на личния лекар акта за раждане, на база на който той ще коригира данните на детето и съответно ще предостави копие от документа в РЗОК, за да бъдат коригирани данните и в регистрите на НЗОК.

*Задължителните имунизации се извършват само от личния лекар на детето, съгласно имунизационния календар, а педиатърът го наблюдава единствено по програма „Детско здравеопазване“.

*Ако родителите искат да сменят личния лекар на детето си, могат да го направят в регламентираните кампании през месеците юни и декември. Извън тях това може да стане при извънредни случаи, като е необходимо  родителите да подадат молба до директора на РЗОК, в която подробно да изложат причините, поради които се налага смяната.

*Ако детето се наблюдава от педиатър по програма „Детско здравеопазване“, може да бъде сменен по всяко време на годината, като за целта, личният лекар трябва да издаде ново направление – бланка МЗ-НЗОК № 3.

*Личният лекар е задължен да съхранява медицинската документация за всички извършени профилактични прегледи и изследвания на пациентите, включително извършени и от други лечебни заведения, три години след навършване на 18-годишна възраст за децата.

Ето какво конкретно е нужно да знаем за прегледите, изследванията и имунизациите на детето от раждането до навършване на една година.

12 часа след раждането и докато новороденото е все още в родилния дом новороденото се ваксинира против Хепатит В, а 24 часа по-късно против туберкулоза. Ако детето е родено извън болнично заведение, задължително се поставя ваксинация против тетанус. По преценка на наблюдаващия педиатър може да се направи и ваксинация против полиомиелит (т. нар. нулев прием).

След изписването от родилния дом:

Между 1-я и 28-я ден от раждането бебето се посещава от личния лекар у дома. През първите 24 часа след изписването бебето се посещава от личния лекар за първи път, а след това между 14-я и 20-я ден се прави поне още едно домашно посещение.

При посещенията на личния лекар у дома се извършва рутинно изследване на общото здравословно състояние на бебето.

Родителите трябва да знаят, че домашните посещения от личния лекар или педиатъра са безплатни.

Прегледи и изследвания:

-         Личният лекар  извършва необходимите прегледи и изследвания, в съответствие с възрастта, те също са безплатни./span>/p>

-         Личният лекар трябва да обяви на видно място своя график, в който определя часове за профилактика на децата.

-         Имунизациите се извършват само от общопрактикуващия лекар.

-         Профилактичните прегледи при децата се отнасят към навършена възраст от датата на раждане, а не от последния осъществен преглед.

-         До навършване на 1 година всеки месец се измерват тегло и ръст на детето и се прави оценка на психическото му развитие;

-         През първите шест месеца след раждането всеки месец, а след това един път на 9 весеца и още веднъж на 12 месеца, се измерва обиколката на главата и гърдите;

-         Два пъти годишно – на 6 и на 12 месеца, се прави изследване на албумин в урината;

-         Два пъти годишно – на 6 и на 12 месеца, се извършва обща оценка на зрение и на слух;

-         Два пъти – при навършване на 1 и на 4 месеца на детето, е предвидено клинично изследване за дисплазия на тазобедрените стави с определяне на риска от дисплазия. Ако личният лекар прецени, че е необходимо, ще издаде направление (бланка МЗ-НЗОК №3) за консултация със специалист ортопед;

-         От 2013 г. в обхвата на профилактичния преглед на деца до 1 година е включено и „Ехографско изследване на отделителна система“, което се извършва еднократно на 6-месечна възраст на детето от лекар специалист по  „Нефрология“/„Детска нефрология и хемодиализа“, „Урология“ или „Образна диагностика“. За целта личният лекар или наблюдаващият педиатър трябва да издаде медицинско направление бланка МЗ-НЗОК №3 или бланка МЗ-НЗОК №4. Изследването не се назначава, ако родител на детето заяви писмено пред личния му лекар, че отказва това изследване, след като получи информация от личния лекар за специалистите в страната, които могат да го извършат;

-         Два пъти годишно – при навършване на 6 и на 12 месеца, се извършва изследване на кръвта – хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, MCHC и седимент в урината.

Какви имунизации и реимунизации се предвиждат за децата от 0 до навършване на 12 месечна възраст:

Личният лекар на детето провежда имунизациите и реимунизациите, съобразно Имунизационния календар за страната, а указаните срокове да провеждането им са съобразени с възрастта на детето.

rp_mom-playing-with-baby.jpg bebe-pregledЛичният лекар уведомява родителите на децата, подлежащи на задължителни имунизации и реимунизации, за вида и за датата на поредната имунизация.

За прегледите и задължителните имунизации на децата до 18-годишна възраст не се заплаща. НЗОК заплаща дейностите по имунопрофилактика на изпълнителите на медицинска помощ, сключили договор с НЗОК (поставянето на ваксините).

Ваксините се осигуряват от съответната регионална здравна инспекция (РЗИ).

*** *** ***

На 1 месец:

*Имунизация против хепатит тип В (II прием).

На 2 месеца:

*Имунизация против полиомиелит (I прием)

*Имунизация против дифтерия, тетанус и коклюш (I прием)

На 3 месеца:

*Имунизация против полиомиелит (II прием)

*Имунизация против дифтерия, тетанус и коклюш (II прием)

На 4 месеца:

*Имунизация против полиомиелит (III прием)

*Имунизация против дифтерия, тетанус и коклюш (III прием).

На 6 месеца:

*Имунизация против хепатит тип В (III прием).

На 7 месеца:

*Прави се проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту и ако прабата е отрицателна, децата се имунизират с БЦЖ повторно.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

2,533 преглеждания

Comments are closed.