За важността на ранното детско развитие

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

ranno-detsko-razvitie

Важността на ранното детско развитие обсъдиха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, заместник-министър Деница Сачева, председателят на Държавна агенция закрила на детето Елеонора Лилова, експерти от двете институции и изпълнителният директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова.

Срещата се проведе по молба на фондацията с цел договаряне работата на експертна работна група към МОН, която да очертае стратегическите цели за ранното детско развитие в България като един нов етап от националната политика за детето.

Участниците договориха, че е време политиката за детето и семейството и мерките за закрила да обхващат не само децата в риск, но всички деца, и от най-ранен етап да осигури силен старт в живота им, който да гарантира пълноценно им развитие.

Г-жа Шалапатова обстойно представи напредъка по изработването на първата национална стратегия за ранното детско развитие, постигнат от широк кръг заинтересовани страни под координацията на екипа на фондация „За Нашите Деца“. Желанието на участниците е изработването и прилагането на стратегическите цели за ранното детско развитие да стане въз основа на широка дискусия с децата, семействата, експертите, представителите на академичната общност, местната и национална власти, така че да има консенсус около начина, по който с общи усилия да направим България най-доброто място за посрещане на малкото дете.

Министър Вълчев потвърди важността на ранното детско развитие и нуждата от обединяване на усилията на всички заинтересовани страни в постигането на високо качество на живот на малките деца като подчерта, че това е една от най-важните теми за екипа на МОН. Договорено беше експертната работна група, която се сформира от МОН да гарантира широко участие и диалог, така че да се търси съгласие относно нужните промени във всички системи за благосъстояние. Очерта се нуждата социалната, здравната  и образователната система да работят в синхрон, поставяйки детето и неговото семейство в центъра. Министърът потвърди, че всичко изработено от фондацията и останалите институции ще бъде прието като основа за работата на новата експертна група.

Предстои първо заседание на работната група към МОН, което ще даде ход и на изработването на стратегическите цели и мерките за ранното детско развитие в България. Договорено с председателя на ДАЗД беше работата по темата за ранното детско развитие да бъде синхронизирана със стартиралия процес по изработване на нова Стратегия за детето до 2030 г. Министър Вълчев високо оцени готовността на фондацията и другите НПО да бъдат активни участници в анализа на ситуацията, посочване на проблемите и очертаване на ключовите промени за периода до 2030г., които ще подобрят качеството на живот на малките деца и ще поставят основи за разгръщане на пълния потенциал на децата – най-ценният капитал на обществото ни.

Фондация “За нашите деца”

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

909 преглеждания

Comments are closed.