За предизвикателствата в семейството след появата на децата, за либералното възпитание и „модерните“ наказания

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Това интервю с Деница Банчевска и Веселин Христов е част от кампанията на „Верея“ За повече здрави семейства. Кампанията има две основни посоки: да покаже как съвременното българско семейство се справя с различни предизвикателства и въпреки това остава здраво и щастливо и да разкрие семейната терапия като една от възможностите за запазване на семейството хармонично.

DR.D.Bantchevska DR.V.Hristov

1.Какви са най-често срещаните предизвикателства в семейството след появата на дете?

Появата на дете е съпътствана с промени и родителите трябва да се приспособят към новата си роля. Адаптацията към родителстването често е трудна задача. Това е свързано с приемането на нов член на семейната система, което налага да се променят графици, задължения и взаимоотношения. Необходимо е да се преразгледат и взаимодействията с родителите в техните нови роли на баби и дядовци.

С появата на първото дете семейният живот се променя завинаги. Всяко дете се ражда със свои индивидуалност и темперамент, които членовете на едно здраво семейство трябва да интегрират. Често срещано предизвикателство е трудността да се определи докъде се простира ролята на родителя като възпитател и къде започва зачитането на личностните характеристики и избори на детето.

Връзката между партньорите може да пострада при мащабната промяна във фамилната система. Това изисква внимание и полагане на грижа за партньорските взаимоотношения. От изключителна важност за родителите е да продължават да обръщат внимание на личните си взаимоотношения в контекста на многобройните задължения и ограничена интимност в дома. Налага се възрастните да планират време, в което да са насаме, за да поддържат удовлетворението във връзката.

2. Кое е по-добре: да има строги правила при възпитанието на детето или възпитанието да е по-либерално?

Правилата за възпитание се прилагат според индивидуалността на детето, както и според закономерно случващите се фази в развитието му. Съществуването на правила е важно за по-нататъшния живот на детето, тъй като семейството е като мини модел на света, в който то ще живее. Тъй като в реалния живот има правила, малкият човек трябва да ги познае още в семейството. Например, на всеки човек се налага определено съобразяване с авторитети в живота и това се възпитава в семейството. Същевременно, правилата в семейството са важни, защото те създават необходимите предсказуемост и чувство за сигурност в детето.

3.Какво самочувствие да възпитаваме – по-скоро по-високо, или по-скоро по-ниско?

И ниското, и високото самочувствие обикновено са проява на неадекватна себеоценка. Обратно, човекът с адекватна себеоценка се чувства добре в кожата си и няма нужда да крие или да показва нещо пред другите. Здравословното самочувствие се наблюдава тогава, когато детето има вярна представа и приемане на себе си, заедно със силните и слабите си страни в условията на света, в който живее.

4.Кога наказанията са необходими? Има ли „модерни“ наказания?

Наказанията са необходими за разбирането на причинно-следствената връзка между поведение и последствия, както и за понасянето на отговорността от съответното поведение. Същевременно, понасянето на адекватно наказание удовлетворява чувството за вина у човека.

Няма модерни наказания, има адекватни наказания. Най-важно е наказанието да бъде съобразено с това на какво искаме да научим детето в момента. Трябва да има съответствие между наказанието и „престъплението“. Затова, преди да се налага наказание, е важно да се разбере мотивацията на детето за конкретното поведение и да се реагира в съответствие.

5. Доколко трябва да обръщаме внимание на това какво казват за детето ни в детската градина и в училище?

Родителите понякога изразяват разочарование от общностите извън семейството – детската градина и училището – и смятат, че възпитанието им се изплъзва, когато детето пребивава там. Тези външни системи обаче са част от реалния свят и интегрирането им е по-важно отколкото търсенето на кой е прав и кой е крив. Същевременно, получената от тези места обратна връзка е допълнителна информация, която родителите могат да ползват за възпитанието на детето си.

6. Какви са причините за агресията при децата?

Агресията е вид себеизразяване, което може да достигне до социално неприемливи размери. Като родители, нашата задача е да разберем какво се случва с детето и да му помогнем да изрази себе си без агресия.

По природа агресията е способ за оцеляване. За да се намалят проявите й, индивидът не трябва да стига до усещането, че е в ситуация на оцеляване. Тогава нуждата от агресия ще отпадне.

В хода на развитието си, обществото ни се променя и то с ускоряващи се темпове. С това се налагат промени в семейните отношения и възпитанието на децата. Една от причините за увеличилите се случаи на агресия сред децата е трудността на родителите да се адаптират в съответствие с променящата се външна среда. Родителстването се случва без адекватни на промените модели за това как да възпитаваме и комуникираме с децата си. Тази силно динамична среда поражда родителски дефицити, които рефлектират в поведението на децата.

7. Да ограничаваме ли новите технологии в живота на детето?

Технологиите не могат да бъдат изключени от живота на детето, защото това означава то да бъде изключено от средата, в която живеем. Важно е, обаче, да има мярка и баланс. Като всеки човешки феномен, към който се създават зависимости, технологиите също могат да се превърнат в наркотик. Прекалената употреба на технологиите може за доведе до неадекватност в общуването и свързването с другите, което е основна необходимост в човешкия живот.

8.Кога да заведем детето на психолог?

Не е необходимо детето да бъде разглеждано като болно или проблематично, за да се стигне до посещение при психолог. Професионалистът помага, когато нещо в комуникацията с детето започне да се изплъзва и родителите се чувстват объркани или несигурни. В такива моменти специалистът служи като своеобразно огледало, в което родителите могат да видят какво се случва в семейната система и да предприемат адекватни действия.

Деница Банчевска, психотерапевт и доктор по психология

д-р Веселин Христов, детски психиатър и психотерапевт  

Първите седем са посланик на кампанията „За повече здрави семейства“ заедно с:
az-jеnata.bg, сп. Grazia, Дарик радио, сп. Eva, сп. „Жената днес“,
mamaninja.bg, manager.bg, obekti.bg, в-к „Марица“, сп. „Програмата“,
в. Стандарт, webcafe.bg и Жюстин Томс.

 

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

3,176 преглеждания

Comments are closed.