Всяко 10-то българче се ражда от непълнолетна майка

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

rp_baby-sweating-at-sleep_600x400.jpg

Едно от всеки десет бебета в България се раждат от непълнолетни майки. Това показват обобщени данни на Евростат за 2015 г., според които 11.9% от жените у нас, които раждат първото си дете, са под 18-годишна възраст.

По този показател страната ни е на второ място в ЕС след Румъния, която е начело с 12.3%. На следващите позиции се нареждат Унгария (9%) и Словакия (8.4%), а на другия полюс са страни като Италия, Холандия, Словения, Дания и Швеция, където майките-тийнейджърки са под 1.5% от общия брой жени, сдобили се с първа рожба.

Според данните на Европейската статистически служба по-малко от половината (47%) от родилките в общността са на възраст между 20 и 29 години. Почти толкова (45%) са жените, които се решават на тази важна стъпка в 30-те си години. В същото време италианки и испанки най-често раждат първото си дете след като са достигнали 40-годишна възраст – съответно 8 и 7.4%.

Един от основните проблеми, свързан с ранните бракове и раждане, е отпадането на момичетата от училище.  Изследване на UNICEF на социалните норми, които възпрепятстват достъпа на ромските момичета до образование,  разкриват, че през последните 15 години се повишава образователното ниво на ромските момичета, включително сред сключилите детски брак. Намалява броят на детските бракове и ранни раждания като абсолютна стойност и като процент от всички бракове и раждания в страната. През 2001 г. 6181 момичета под 18-години са в съжителство, като 2283 от тях са под 16 години. За десет години броят на 18-годишните момичета в съжителство намалява с около 30% и през 2011 г. те са 4334. Намаляването при 16-годишните в съжителство е над 33% – те са 1505 през 2011 г. Броят на майките на възраст под 16 и под 18 години, родили първо дете, намалява също през последните години. През 2013 г. 2705 момичета под 18 години са родили първо дете, 790 от които са под 16 години. Макар също да намалява, остава висок броят на непълнолетните момичетата, родили второ и трето дете.

Според проучването изискването за запазване на виргиналния статус (честта, девствеността, моминството) на булката е основната норма, с която е свързан детският брак при ромите.  Изследването посочва и множество  добри практики и препоръки за преодоляване на проблема с ранните бракове и отпадането от училище.

Във връзка с преждевременното напускане на училище, Национална мрежа за децата отправи препоръки в своя Бележник 2017.  Проблематиката, свързана с отпадането от училище и реинтеграцията на преждевременно напусналите ученици, трябва да продължи да се разглежда като приоритетна, а мерките да се базират на дългосрочни политики и гъвкав работещ координационен механизъм с ясни роли и отговорности на различните заинтересовани страни.

Източник: НМД, UNICEF България

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,809 преглеждания

Comments are closed.