Въпроси, отговори и практични съвети за дистанционното обучение

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo
distancionno-obuchenie
Какво означава въвеждането на дистанционно обучение и какво следва да направят учениците, учителите и родителите

Какво представлява дистанционното обучение?

Еднозначен отговор на този въпрос към момента едва ли може да бъде даден. Очевидно е, че не се визира предвидената в чл. 113 от ЗПУО дистанционна форма на обучение, която се отнася до ученици над 5 кл., които имат определени здравословни проблеми. В случая става дума за неприсъствена форма, при която учениците остават ангажирани с учебния процес и съществува комуникация между тях и учителите. В момента масовото схващане поставя знак за равенство между дистанционно и дигитално образование. Дигиталното образование може да е дистанционно, но дистанционното не е само дигитално.Дистанционното обучение може да се извършва под няколко форми:

 1. През наличните онлайн платформи – вече има достатъчно такива – платформите на Майкрософт, Zoom, различни други възможности за видеоконферентна връзка, различните електронни дневници също предлагат такива
 2. Можете да използвате елементарни средства за онлайн комуникация, които са масово разпространени като общи чатове през скайп, вайбър, месинджър, гледане на живо в затворени фейсбук групи и др.
 3. Използване на аудио виртуални конферентни зали
 4. Можете да използвате дигитализирани уроци – такива вече се предлагат доста в пространството – Уча.се, Academico и др. При повечето от тези уроци има включени и упражнения. Уча.се също пуснаха за момента безплатен абонамент към уроците
 5. Чрез ползването на електронните учебници, които почти всички издателства направиха свободно достъпни онлайн през последните дни. На учениците може да бъде поставяна работа по определени теми от учебниците, задачи, упражнения, като по подходящ начин е организирана проверката на изпълнените задачи след това. Тук сериозно предизвикателство е въпросът имат ли учениците достатъчно умения за самоорганизиране, планиране и изпълнение на поставените задачи; имат ли достатъчно мотивация и дисциплина сами да си наложат времеви отрязъци, в които да работят по учебния материал;
 6. Разпечатване на материали, текстове от учебници, помагала, тестове, които да бъдат раздадени на учениците и по които те да работят самостоятелно вкъщи. Това е вариантът, към който учителите имат най-големи предпочитания към момента когато става въпрос за ученици от уязвими групи, които нямат свободен достъп до дигитална среда – нямат достатъчно мобилни устройства, за да могат да работят на тях всички деца в семейството, нямат достатъчно добро покритие и свободен достъп до интернет и т.н. Тук обаче е най-сериозен проблемът как се осъществява контролът върху изпълнението на задачите, защото този тип ученици вероятно нямат достатъчно умения за самоорганизиране, дисциплинираност и самоконтрол, които в най-голяма степен трябва да бъдат приложени, когато трябва сам да определиш кога, как и колко време работиш по поставените учебни задачи;
 7. Възможно е да има и други форми на дистанционна работа

Коя от всички форми е най-добре да използваме?

Няма универсална форма или само една платформа, която се изпозлва от всички. Всяко училище прилага тази форма или комбинация от форми, които смята за най-подходящи. Напълно е възмоно, не само в едно и също училище, но дори в един и същи клас да бъдат прилагани различни форми. Важното е да бъдат достигнати и включени възможно най-много ученици.

Няма добра и лоша форма – всичко зависи от обстоятелствата. Най-лесното, но и най-ниско ефективното ще бъде да се разпечатват и раздават материали. Добавената стойност от това няма да е висока. Център Амалипе насърчава училищата да използват възможността да тестват нови методи. В началото ще е предизвикателство, но

До кога ще продължи дистанционното обучение?

По настоящем 30 март е посочена като дата, на която учениците трябва да бъдат обратно в класните стаи, но е много вероятно да има удължаване в зависимост от развитието на епидемията.

Как да направим дистанционно обучение, след като една част от семействата ни нямат никакъв или ограничен достъп до Интернет? 

Както посочихме дистанционното обучение не е обезателно обвързано с интернет, макар че повечето му форми са. Все пак нека имаме предвид, че местата, в които няма достъп до интернет, са относително малко. Уверението на министър Вълчев е, че Правителството разговаря с мобилните оператори, за да бъдат подсигурени и тези места. Ще се наложи да се прилагат разнообразни форми на дистанционно обучение, защото част от учениците могат да бъдат достигнати през интернет, а друга част ще трябва да бъдат потърсени на адрес. Образователните медиатори са вашите първи помощници! Център Амалипе също мобилизира своята мрежа от медиатори и доброволци в помощ на училищата.  но трябва да бъдем много внимателни, всеки който отива на терен, да бъде снабден с необходимите дезинфектанти и предпазни средства (маски, ръкавици и т.н), за да не рискува своето здраве, здравето на своето семейство и за да не се превърне в носител на зараза! Всеки, който под някаква форма работи на терен, трябва да мине предварителен подробен инструктаж за безопасна работа и превантивни предпазни мерки в условията на настоящата епидемия. Център Амалипе подготвя такъв инструктаж за своите медиатори и всички, които работят на терен.

Какви часове следва да бъдат водени дистанционно? 

Нека обърнем внимание, че в много малко от случаите ще става дума буквално за часове/ онлайн часове. В голямата част от случаите вероятно дистанционното обучение ще бъде под съвсем други форми, които ще включват поставяне на задачи, проверка на тяхното изпълнение, методическа помощ и други, без това да е почасово оформено.

Важно е да подчертаем, че чрез дистанционното обучение през следващите две седмици не се цели преподаването на нови уроци – дори напротив. Основната цел е да се оползотвори времето, да се упражнят и затвърдят старите знания и ако има възможност – да се преподават нови знания – без големи очаквания, без някой да притиска учителите какво са направили и какво са постигнали. Имаме уверението на екипа на МОН, че не се очаква чрез дистанционно обучение да се навакса пропуснатия материал. Министър Вълчев уточни, че не става дума за часове от учебния план, а за самоподготовка и затвърждаване на материала. Това е посочено и в официален текст на страницата на МОН. Използвайте тази възможност като начин за повече упражнения, затвърждаване на знания, интерактивни игри и ред други, за които времето не достига. Имайте предвид, че след възстановяването на занятията в класните стаи, на вас ще се наложи да преструктурирате учебното съдържание. Това винаги е свързано с пропускане на часовете за упражнения и за затвърждаване на знанията. Използвайте възможността сега и преподавайте нови знания, само ако смятате, че учениците ви са подготвени за това. Целта на дистанционното обучение е учениците и училището да останат във връзка и да използват времето за полезни, смислени неща, да пробват нови методи, за които, покрай планове, отчети и бумащина, не ни оставя време. Това е чудесна възможност да обърнем негативите във възможност. Използвайте я, колеги!

Трябва ли да бъдат писани отсъствия на учениците?

Не, както посочихме, това няма да бъдат стандартни часове. Опитайте да достигнете до възможно най-голям брой ученици чрез всички налични средства. Тук предизвикателството ще е да направим тези дистанционни занимания интересни, за да участват учениците. Привлечете за ваш съюзник родителите. Ако сега се получи и успеем да провокираме интереса на учениците, дори и когато не са пред нас, сигурни сме, че това ще ни даде ново и полезно средство за работа след това в класните стаи. Разбира се, никой учител не бива да бъде наказван, за това, че не е привлякъл всички ученици. По същия начин, с оглед на извънредната ситуация, не бива учениците, които не участват или се включват пасивно, да бъдат наказвани. Рискът с този подход е, че той би бил добро оправдание както за немотивираните ученици, така и за немотивираните учители, но се надяваме, че техният брой е ограничен.

Има ли опасност от нулева учебна година?

Министър Вълчев категорично заяви, че няма такава вероятност. Въпреки грипните епидемии и сегашното преминаване към дистанционно обучение, вече са преминати критичните прагове и оттук нататък ще се прилага наваксване на изоставането чрез преструктуриране на материала и спиране на екскурзии и лагери в учебно време (такива могат да се организират, след като бъде позволено чрез второ нареждане, в неучебно време и през ваканциите).

Към този момент МОН обсъжда единствено намаляване на пролетната ваканция до Великденска ваканция, като и за това все още не е взето решение.

Ще бъдат ли отменени НВО за 4, 7 и 10 клас и ДЗИ в 12 клас?

Също – категорично не! Към този момент се обсъжда единствено съкращаване на част от теми, които да бъдат включени. Уверението на МОН е, че темите ще бъдат съобразени с учебния материал, покрит в региона с най-малко присъствени дни. От тази гледна точка, настоящите ученици дори ще се окажат в по-привилегировано положение от тези през предходните години.

Трябва ли учителите да излизат в отпуск?

Не е необходимо, ако могат да докажат пет часа дневно дистанционна работа. Това заяви Министър Вълчев в интервютата за националните медии в неделя сутрин. Това става като бъдат показани материалите, които е изпратил, изработил, дискусии с ученици и множество други. Този вид отчитане става пред съответния директор, а не пред Регионалното управление на образованието или друга институция. Директорът има отговорността да организира този процес във всяко едно училище според спецификата на училището.

Разбира се, част от колегите педагогически и непедагогически персонал не биха могли да работят дистанционно и в такъв случай ще трябва да ползват отпуск.

Няколко практически съвета:

 1. Ако все още не сте го направили, бързо съберете информация с какви устройства разполагат учениците ви. Съобразете се, че ако в едно семейство има няколко деца в училищна възраст и един телефон/ таблет/ компютър, това може да създаде проблеми, ако смятате да използвате платформа, която включва гледане в реално време и/ или ползване на материал/ решаване на задачи онлайн. Тогава би трябвало да се направи график кой кога ползва устройството. Това би било проблем и в семейства с родители, чиято работа е свързана с компютър и ще работят от вкъщи;
 2. Не очаквайте, колкото и да сте подготвени и обучени за работа с електронни платформи и ресурси, всичко да проработи идеално от първия път и от първия ден. Не се разочаровайте! Тези дни са именно времето, в което може да тестваме какво работи, какво не и как да адаптираме нещата така, че да проработят;
 3. Имайте готовност да адаптирате избраните методи и средства ежедневно според това, което ви подават учениците. Една система е толкова по-жива, колкото по-бързо се адаптира;
 4. Потърсете за съдействие родителите – те могат да бъдат вашият първи помощник, който да гарантира ангажираността на учениците и това, че те ще отделят необходимото време. Не се притеснявайте от това, че част от родителите са с ниско образование: ако имат ангажимент към образованието на своите деца (а това, често е така и при най-необразованите) – те ще могат да подсигурят ангажимента на своите деца. Сега е период на криза. Подходете към родителите като им покажете, че заедно можете да преодолеете тази криза. Това обединява и създава общности. Това ще подсили връзките между родители и учители. За ромите чувството за принадлежност към общност е особено важно, разбираемо и разпознаваемо. Освен това, в ромска общност взаимопомощта една от основните ценности и широко разпространена практика. Покажете на родителите, че им имате доверие и трудно бихте се справили без тях.
 5. Потърсете съдействие от образователни медиатори и неправителствени организации, които работят с родителите на най-маргинализираните семейства. Те могат да достигнат до тях, но не забравяйте, че за това е необходимо да бъдат подходящо екипирани и инструктирани, както посочихме по-горе.
 6. Помислете как да направите активни самите ученици в този процес: възложете им отговорност, дайте им възможност те да създават неща – това ще провокира интереса им.

Ето няколко идеи:

 • Възложете на ученик/ци да направи и да бъде администратор на месинджър/ ФБ група, която ще използвате за дистанционното обучение. Ако това е ученик, който досега не сте поощрявали, това е идеална възможност да се изяви и той. Той може много по-успешно да достигне, да включи и да активизира останалите си съученици (най-малко, повечето ученици активно общуват помежду си по месинджър, вайбър и т.н.);
 • В някои от училищата успешно работят ученици – наставници, които помагат на съучениците си, срещащи определени затруднения, независимо дали те са свързани с учебен материали, мотивация, участие. Моделът на ученици – наставници може да бъде успешно адаптиран и при дистанционното обучение, като на учениците – наставници бъде възложено да работят по-активно с определени ученици (нека тази връзка обаче също да е дистанционна, а не физическа)
 • Възложете на учениците да разработят сами теми и упражнения (а може да опитате и с нов урок) и да ги представят на останалите. Уроците могат да бъдат дигитални. По време на Лидерската академия , организирана от Център Амалипе през ноември 2019, в една от сесиите, с участниците разработвахме именно такива уроци. Ако решите да го направите, можете да разчитате на нашата помощ. Това неминуемо ще провокира интереса на учениците – те самите ще станат автори, а мрежата на Амалипе уроците им могат да бъдат споделени и гледани и от ученици и от другите училища;
 • Не се концентрирайте само върху най-добрите и ангажираните ученици. Това е естествен рефлекс, но при подходящи форми на дистанционно обучение, бихте могли да привлечете и ученици, които до този момент са били пасивни.

www.amalipe.com

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,434 преглеждания

Comments are closed.