Важно съобщение във връзка с кампанията по прием в СДЯ, ДГ и ПГУ за учебната 2021/2022 година

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Уважаеми родители,

 

Във връзка с влизането в сила от 01.03.2021 г. на Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община (приета с Решение № 627 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г. от Столичния общински съвет) и необходимостта от промяна в софтуера на Информационната система за обслужване на детски заведения и подготвителни групи в училищата (ИСОДЗ и ПГУ) Ви уведомяваме следното:

  1. Системата ще бъде заключена за родителите от 01.03.2021 г. до 28.03.2021 година.
  2. Всички кандидатури ще бъдат премахнати на 01.03.2021 година.
  3. Направените до 01.03.2021 г. регистрации (семейни профили) се запазват.
  4. На 01.03.2021 г. ще се премахнат въведените адресни данни в семейни профили с деца, родени през 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 и 2015 година поради промени в общи критерии 1 и 2.
  5. Ще бъдат премахнати и въведените данни за допълнителен критерий 17 „Деца с хронични заболявания“, тъй като предимство по този критерий ще ползват деца с над 50 % степен на увреждане, удостоверено с  Експертно решение на ТЕЛК или служебно, чрез справка в Единната информационна система на медицинската експертиза на Националната експертна лекарска комисия в Средата за междурегистров обмен RegiX.
  6. След обявяване на свободните места на 29.03.2021 г., е необходимо родителите да въведат адресни данни, да заявят предимства по критерии в профилите и да направят нови кандидатури за участие в първото класиране за новата учебна 2021/2022 година, което ще се извърши на 14.05.2021 година.
  7. В периода от 29.03.2021 г. до 18.00 часа на 07.05.2021 г., родителите ще имат възможност да актуализират информацията в профилите си, както и да пренареждат заявените кандидатури.

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ВРЕМЕТО НА СЪЗДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ НЕ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ПРИ КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦАТА!

Столична община

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

20,610 преглеждания

Comments are closed.