В помощ на самотната майка

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

samotna_maika

Наскоро станах майка, но се налага да се грижа сама за детето си. Чувствам се объркана и не знам откъде да започна. Какви са правата ми като самотна майка и към кого мога да се обърна за помощ?

Самотна майка ли съм според българското законодателство?

Тъй като вижданията за понятието “самотна майка” са твърде субективни, законът дава точно определение на категориите майки, които се признават за такива. Мога да се нарека самотна майка, ако съм вдовица, разведена или неомъжена и отглеждам сама дете до 18 годишна възраст или пълнолетен ученик до 20 годишна възраст, докато завърши средното или професионалното си образование.

NB! Дори и да не съм сключила брак с бащата на детето ми, но живеем на един настоящ адрес, законът ни третира като семейство.

На какви социални помощи имам право?

Въпреки че определя съдържанието на понятието “самотен родител”, законът не ми отрежда специален вид помощи за това, че отглеждам сама дете.
Все пак, ако месечният доход на член от семейството ми през последните 12 месеца е под 350 лв., имам право на следната финансова помощ от държавата:
Еднократна помощ при бременност;
Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 година;
Месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;
Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас;
Еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната, ако имам 3 или повече деца.

Независимо от размера на доходите ми имам право на:

Еднократна парична помощ за раждане на дете;

Еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци;

Аз съм майка-студент. Какви са правата ми и на каква държавна помощ мога да разчитам?

За мен са предвидени различни облекчения във връзка със следването ми в университета, както и финансова помощ, но само ако съм студентка в редовна форма на обучение:
еднократна парична помощ за отглеждане, докато детето навърши 1 година – ще получа сумата независимо от размера на доходите ми, ако живея постоянно в България, не съм осигурена, не получавам обезщетение за майчинство. За да се избегнат злоупотреби, средствата получавам на 2 вноски- 50 % при издаване заповедта за отпускане на помощта от учебното заведение, а останалата сума, когато запиша следващия учебен семестър.

Важно: Ако до навършване на 2-годишна възраст от детето ми ограничат или отнемат родителските ми права, то трябва да върна получената сума;

Имам право на стипендия, ако повтарям семестър поради прекъсване заради бременност, раждане и отглеждане на дете. Тя ми се изплаща до края на учебния семестър, в който детето ми навършва 6 години. Ако се дипломирам преди това, вече нямам право да получавам стипендия, защото, на практика, вече не съм студентка;

Ако имам сериозни финансови затруднения, мога в началото на учебната година да подам молба до Ректора на университета ми за еднократна помощ до 200 лв.

Какви са облекченията на работното място за всяка работеща майка?

Забранено ми е да полагам нощен и извънреден труд, ако детето ми е на възраст до 6 години. Ако детето ми е с увреждане, това условие важи независимо от неговата възраст;

Работодателят ми няма право да ме командирова без моето писмено съгласие, ако съм бременна или детето ми е под 3-годишна възраст;

Времето, през което се грижа за детето си до навършване на 3 години, ми се зачита за трудов стаж, дори ако не съм била на работа;

Ако работя надомно и прекъсна, за да гледам детето си, работодателят ми е длъжен да ми осигури възможност да се върна на същата позиция, освен ако детето ми не е навършило 6 години. В случай, че длъжността, която съм заемала, е съкратена, с мое съгласие той е задължен да ми намери друга подходяща работа;

А ако съм непълнолетна работеща майка?

В такъв случай ми се полагат:

Облекчени условия за работа и за придобиване на професионална квалификация или за повишаването й;

Благоприятна работна среда, която изключва изключително ниски или високи температури, шум или вибрации, както и излагане на вредно физично, биологично или химично въздействие и радиация;

Платен годишен отпуск от най-малко 26 работни дни, освен отпуските, които ми се полагат във връзка с раждането и отглеждането на детето.

Имам нужда от почивка и спокойствие. Как и кога мога да изляза в отпуск?

Имам право на:

Отпуск по майчинство;
Отпуск за отглеждане на детето си;
Отпуск като студентка.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Автор: Велимира Бакалова
Правото е в съавторство с Дарина Капарова
Източник: http://pravatami.bg/

pravatami516-3874-3_wide

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

7,877 преглеждания

Comments are closed.