УНИЦЕФ разработва програма за сигурна училищна среда, без насилие и тормоз

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

unicef

От месец март до месец  май 2019 г., УНИЦЕФ ще разработи програма за сигурна училищна среда и превенция на тормоза и насилието.

Тя ще се изпълнява пилотно в 5 училища от септември 2019 – до юни 2022 (тоест в рамките на 3 учебни години).

Целта е след приключването на пилотната фаза, която ще се изпълнява  съвместно с Министерството на образованието и науката, програмата да бъде приложена на национално ниво, така че да достигне до всяко дете в страната.

Моделът ще бъде реализиран благодарение на подкрепата на хилядите нови благодетели, които всеки месец ще отделят по 5 лева от бюджета си като редовни дарители, след като изразиха солидарността си по време на благотворителния спектакъл „Заедно срещу насилието в училище“ на УНИЦЕФ и NOVA.

Очаква се със сумата, която ще продължат да даряват през периода 2019-2022г., когато ще бъде приложена пилотната програма и с помощта на корпоративните партньори, които подкрепят УНИЦЕФ, да се съберат 400 000 лева. За УНИЦЕФ подкрепата на редовните дарители е от изключително значение, защото ще позволи предвидимост на средствата, с които да се планират дейностите.

Моделът на УНИЦЕФ е базиран на дългогодишни изследвания и световен опит. Той ще включва следните основни дейности:

  • Анализ на ситуацията във всяко училище и разработване на план за изграждане на сигурна училищна среда с участието на всички заинтересовани страни – ръководството на училището, педагогическия и помощен персонал, родителите и децата;
  • Осигуряване на външни ментори за подкрепа на училищните екипи при разработването и изпълнението на плана, както и при промени в училищните политики;
  • Повишаване на осведомеността на всички участници относно видовете тормоз и насилие, начините за сигнализиране и реакция чрез разработването на информационни материали и провеждането на дейности с участието на ученици, учители и родители;
  • Организиране на обучения за подкрепа за класните ръководители и регулярна методическа подкрепа за училищните специалисти с цел прилагане на позитивни форми на дисциплина, управление на класната стая, справяне с ученици с предизвикателно поведение, решаване на конфликтни ситуации;
  • Финансиране на интерактивни дейности за децата в рамките на учебната програма (например работилници на класа, ролеви игри, анализ на казуси) и дейности за развиване на умения за общуване, създаване на позитивни отношения и разрешаване на конфликти;
  • Въвличане на родителите в училищния живот чрез тематични ателиета за детското развитие, родителско-учителски клубове по различни теми, участие на родителите в открити уроци като съорганизатори и като лектори, включване на родители в Координационния и Обществения съвет на училището и др.
  • Активно участие на децата в разработването и изпълнението на училищната политика и вътрешните правила чрез работилници на класа, организиране на допитвания по значими проблеми, консултации чрез ученическия съвет.

С цел осигуряването на устойчивост ще бъде направена независима оценка на програмата и ще бъдат създадени финансови и институционални механизми за осигуряването на подкрепа за всички училища.

unicef.org

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,084 преглеждания

Comments are closed.